Kon Tum thu hồi 14 ha đất làm dự án khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái VietinBank

UBND tỉnh Kon Tum cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm vừa ký quyết định thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam (Viettinbank).

UBND tỉnh Kon Tum cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Ngọc Sâm vừa ký quyết định thu hồi đất đã giao cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam (Vietinbank).

Theo đó, UBND tỉnh Kon Tum thu hồi toàn bộ diện tích đất 140.618,5 m2 tại xã Đăk Long (nay là Thị trấn Măng Đen), huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã giao cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ đầu tư Công đoàn Ngân hàng Công thương Việt Nam (nay là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư VIETIN) để thực hiện dự án xây dựng khu nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái VietinBank.

UBND tỉnh Kon Tum cũng giao Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh Kon Tum quản lý theo quy định đối với diện tích đất đã thu hồi nêu trên.

Theo UBND tỉnh Kon Tum, lý do thu hồi khu đất nêu trên là do Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư VIETIN đã vi phạm quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai năm 2013 theo Kết luận thanh tra số 1723/KL-BTNMT ngày 09/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chấp hành pháp luật về Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Đồng thời, dự án đã được UBND tỉnh Kon Tum cho phép gia hạn tiến độ sử dụng 24 tháng tại Quyết định số 551/QĐ-UBND ngày 01/6/2018.

Tuy nhiên, hết thời hạn được gia hạn (hết hạn ngày 1/6/2020) nhưng Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư VIETIN vẫn chưa đưa đất vào sử dụng.

Kon Tum liên tiếp thu hồi những dự án chậm tiến độ ở thị trấn Măng Đen. Ảnh minh họa  
Kon Tum liên tiếp thu hồi những dự án chậm tiến độ ở thị trấn Măng Đen. Ảnh minh họa  

Đối với việc giải quyết các vấn đề có liên quan khi thu hồi đất, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, nhà nước thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai quy định tại điểm i khoản 1 Điều 64 của Luật Đất đai thì người sử dụng đất không được trả lại tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đã nộp, chi phí đầu tư vào đất còn lại (nếu có) và giá trị còn lại của tài sản gắn liền với đất theo quy định.

UBND tỉnh Kon Tum giao Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thông báo và gửi Quyết định thu hồi đất cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư VIETIN.

Song song với đó là chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai lập thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Đầu tư VIETIN và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định,…

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh có trách nhiệm quản lý diện tích đất được giao nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.

Ngọc An

Theo Sở hữu trí tuệ