Lâm Đồng: Thanh tra kiến nghị chuyển hồ sơ sang công an điều tra sai phạm tại Công ty Hoàng Hậu Phố

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao đơn vị này chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để xem xét, xử lý sai phạm tại Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố theo thẩm quyền.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo kết luận thanh tra toàn diện việc thực hiện dự án đầu tư mở rộng khai thác và chế biến đá xây dựng của Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố.

Theo kết luận, Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố được UBND tỉnh Lâm Đồng cấp giấy chứng nhận đầu tư, cho phép thực hiện dự án đầu tư mở rộng khai thác và chế biến đá xây dựng với tổng diện tích 39,95 ha tại thôn 4, xã Lộc Thành, huyện Bảo Lâm.

Theo giấy chứng nhận đầu từ thời gian thực hiện dự án là 29 năm, công suất khai thác 261.500 m3/năm. Tiến độ thực hiện dự án năm 2013 và năm 2014 là hoàn thành thủ tục cấp phép, đầu tư hạ tầng, xây dựng cơ bản, lắp đặt thiết bị, hoàn thiện công tác xấy dựng cơ bản mỏ… Đến năm 2015 đưa vào khác hoạt động khai thác, chế biến.

Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố bị Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định có nhiều sai phạm về đất đai, khai thác khoáng sản, thuế,...
Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố bị Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định có nhiều sai phạm về đất đai, khai thác khoáng sản, thuế,...

Kết luận thanh tra nêu rõ, dự án do Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố thực hiện còn nhiều tồn tại, hạn chế. Cụ thể, về tiến độ đầu tư dự án, công ty chưa thực hiện đầy đủ các hạng mục đầu tư và tiến độ đầu tư chậm hơn 8 năm so với thời gian theo giấy chứng nhận đầu tư nhưng không lập thủ tục để xin phép điều chỉnh, gia hạn tiến độ đầu tư.

Về lĩnh vực đất đai, công ty chưa thực hiện thuê đất, góp vốn quyền sử dụng đất, chuyển mục đích đất theo quy định nhưng đã tiến hành khai thác là không thực hiện đúng giấy phép khai thác khoáng sản số 04/GP-UBND ngày 2/5/2013 của UBND tỉnh.

Về xây dựng cơ bản mỏ, khai thác và báo cáo kết quả trong hoạt động khai thác khoáng sản, kết luận cho biết công ty xây dựng công trình, khai thác và chế biến khoáng sản khi chưa đăng ký, thông báo cho cơ quan có thẩm quyền về ngày bắt đầu xây dựng mỏ và khai thác mỏ.

Từ năm 2013 đến tháng 11/2019, công ty không thực hiện báo cáo định kỳ hoạt động khai thác khoáng sản và không lập, quản lý, báo cáo, lưu trữ, kiểm kê trữ lượng khoáng sản là vi phạm các quy định của Luật Khoáng sản và quy định của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Liên quan tới việc thực hiện các quy định về bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản, kết luận thanh tra chỉ rõ công ty không thực hiện quan trắc, giám sát môi trường từ năm 2018 đến năm 2019 chưa nộp số tiền hơn 123 triệu đồng tiền ký quỹ bảo vệ môi trường.

Về hoạt động khai thác khoáng sản, công ty không kê khai nộp thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với khối lượng 36.083m3 tương ứng với số tiền hơn 519,7 triệu đồng (trong đó: thuế tài nguyên 360,83 triệu đồng; phí bảo vệ môi trường hơn 158,7 triệu đồng) là có dấu hiệu hành vi trốn thuế.

Sau khi Chánh Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC ngày 26/4/2019 tước giấy phép khai thác, công ty không chấp hành nộp giấy phép mà vẫn tiếp tục khai thác với khối lượng khoảng 4.877m3 đá là vi phạm các quy định của pháp luật về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên.

Về việc chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản, công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH SH Thái Nguyên chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản trên diện tích 3ha khi chưa đủ điều kiện để khai thác khoáng sản là không thực hiện đúng quy định của Luật Khoáng sản.

Thông báo kết luận thanh tra của Thanh tra tỉnh Lâm Đồng nêu rõ trách nhiệm chính đối với các tồn tại, hạn chế nêu trên thuộc về Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố.

Bên cạnh đó, UBND huyện Bảo Lâm chịu trách nhiệm do không kịp thời đôn đốc công ty chấp hành đúng quy định trong quản lý sử dụng đất đai và quản lý bảo vệ môi trường.

Thanh tra tỉnh Lâm Đồng xác định với những sai phạm nghiêm trọng về đất đai, khai thác khoáng sản, thuế, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, căn cứ quy định pháp luật đến mức chấm dứt hoạt động đầu tư và thu hồi giấy phép khai thác khoáng sản đối với Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố.

Việc Công ty TNHH Hoàng Hậu Phố không kê khai sản lượng khoáng sản khai thác để nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường đối với 36.083 m3, tương ứng với số tiền gần 520 triệu đồng là có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự về thuế. Do đó, Thanh tra tỉnh kiến nghị UBND tỉnh Lâm Đồng giao đơn vị này chuyển hồ sơ sang công an tỉnh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Minh Đức

Theo VietnamFinance