Lỗ lũy kế hơn 200 tỷ, SMC vẫn tự tin lên kế hoạch có lãi trong 2024

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại SMC (HoSE: SMC) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT về việc lên kế hoạch lãi trở lại trong năm 2024 và mua lại 200 tỷ đồng trái phiếu trước hạn.

Lỗ lũy kế hơn 200 tỷ, SMC vẫn tự tin lên kế hoạch có lãi trong 2024.
Lỗ lũy kế hơn 200 tỷ, SMC vẫn tự tin lên kế hoạch có lãi trong 2024.

Cụ thể, trong năm 2024, SMC thông qua kế hoạch sản lượng tiêu thụ 900.000 tấn thép các loại và lợi nhuận sau thuế dự kiến 80 tỷ đồng.

Ngoài ra, SMC cũng thông qua việc mua lại toàn bộ 200 tỷ đồng trái phiếu mã SMCH2124001 (phát hành ngày 2/8/2021, đáo hạn ngày 2/8/2024). Trong đó, thời gian mua dự kiến ngày 2/2/2024, sau khi thoả thuận với trái chủ và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

Liên quan đến vấn đề nhân sự, công ty cũng thông báo ông Nguyễn Văn Tiến (1953) thôi không còn là Phó tổng giám đốc - Khối hành chính nhân sự của SMC từ ngày 2/1/2024.

Trước đó, SMC công bố kết quả kinh doanh 9 tháng 2023 ghi nhận doanh thu đạt 10.574 tỷ đồng, giảm 44,2% so với cùng kỳ và lỗ 549,42 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 57,68 tỷ đồng, tức tăng lỗ thêm 491,74 tỷ đồng.

Với việc tiếp tục lỗ trong 9 tháng đầu năm 2023 thêm 549,42 tỷ đồng, tính tới 30/9/2023, tổng lỗ luỹ kế của SMC là 205,8 tỷ đồng, bằng 27,9% vốn điều lệ (vốn điều lệ 736,8 tỷ đồng).

Với việc lỗ kỷ lục trong 9 tháng đầu năm 2023, SMC đã chính thức xoá toàn bộ lợi nhuận tích luỹ nhiều năm và chuyển sang ghi nhận lợi nhuận luỹ kế là số âm.

Được biết, trong năm 2023, SMC đặt mục tiêu doanh thu 20.350 tỷ đồng, giảm 12,2% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế dự kiến là 150 tỷ đồng. Như vậy, với việc lỗ trong 9 tháng đầu năm 2023, SMC còn cách rất xa kế hoạch có lãi.

Anh Phan

Theo VietnamFinance