Lộc Trời bất ngờ báo lỗ 46 tỷ đồng trong quý 2

Mặc dù doanh thu tăng 30% song LTG vẫn bất ngờ báo lỗ ròng gần 46 tỷ đồng trong quý 2/2022, chủ yếu do chi phí hoạt động và chi phí tài chính đều tăng mạnh.

 

Năm 2022, LTG đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với thực hiện năm 2021.
Năm 2022, LTG đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với thực hiện năm 2021.

Tập đoàn Lộc Trời (UPCoM: LTG) công bố BCTC hợp nhất quý 2 với doanh thu tăng 30%, lên 3.547 tỷ đồng. Giá vốn tăng mạnh hơn 34% nên lợi nhuận gộp còn tăng 6%, đạt 372 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp giảm từ 12,83% xuống 10,48%.

Các chi phí trong quý 2/2022 của Công ty đều gia tăng mạnh như chi phí tài chính tăng gấp đôi lên 116 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng 31% lên 239 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 17% lên 88 tỷ đồng.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, chi phí tài chính tăng cao do lỗ chênh lệch tỷ giá lớn trong chi phí bán hàng tăng do chi phí vận chuyển và xuất khẩu tăng.

Do vậy, Lộc Trời báo lỗ 46 tỷ đồng quý 2/2022, trong khi cùng kỳ năm trước lãi 47 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận ròng của LTG giảm hơn 40%, đạt hơn 137 tỷ đồng; song doanh thu thuần tăng 15%, lên gần 5.893 tỷ đồng, chủ yếu do doanh thu lương thực (chiếm tỷ trọng 57,5% trong doanh thu) tăng 45,5% so với cùng kỳ.

Năm 2022, LTG đặt mục tiêu lợi nhuận sau thuế đạt 400 tỷ đồng, giảm nhẹ 4% so với thực hiện năm 2021. So với kế hoạch đề ra, công ty đã thực hiện được 34,3% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Minh Vân

Theo Chất lượng và cuộc sống