Logistics Portserco gây sốc, trả cổ tức lên đến 35.000 đồng/cổ phiếu

Năm 2022, Logistics Portserco có EPS cao nhất sàn chứng khoán với 41.537 đồng/cổ phiếu đã quyết định trả cổ tức bằng tiền lên đến 35.000 đồng/cổ phiếu.

Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Logistics Portserco đạt 50 tỷ đồng, vượt xa tổng lợi nhuận giai đoạn 2008 - 2021 chỉ đạt 34 tỷ đồng.
Năm 2022, lợi nhuận sau thuế của Logistics Portserco đạt 50 tỷ đồng, vượt xa tổng lợi nhuận giai đoạn 2008 - 2021 chỉ đạt 34 tỷ đồng.

Logistics Portserco vừa thông báo 30/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021, tỷ lệ 350% (một cổ phiếu được nhận 35.000 đồng), ngày thanh toán 20/4/2023. Với 1,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, công ty sẽ chi 42 tỷ đồng để trả cổ tức.

Năm 2022, công ty đạt 107 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 24% so cùng năm trước (YoY). Các khoản chi phí như lãi vay, quản lý doanh nghiệp cũng tăng theo lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh âm. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế tăng đột biến so với năm trước đó chủ yếu do lợi nhuận khác tăng 63 tỷ đồng so với 1 tỷ đồng của năm 2021 vì công ty bán tài sản đã được đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức ngày 19/8/2022 thông qua.

Cụ thể, ngày 12/10/2022, công ty chuyển nhượng dự án kho bãi tổng hợp tại Lô B1-13 (3 Bùi Quốc Hưng) khu công nghiệp dịch vụ thủy sản Đà Nẵng, P. Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng.

Được biết Logistics Portserco nguyên trước đây là Xí nghiệp Dịch vụ Tổng hợp Cảng Đà Nẵng được thành lập 15/6/1993 thuộc Cảng Đà Nẵng. Năm 2002, xí nghiệp thực hiện cổ phần hóa với tên gọi CTCP Dịch vụ Tổng hợp Cảng Đà Nẵng và đổi tên như hiện nay vào năm 2008. Sau đó, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thoái vốn 30% còn lại khỏi công ty.

Lô đất B1-13 có diện tích 7.320 m2 được UBND Đà Nẵng giao đất có thu tiền sử dụng đất và được xác định giá thuê đất trả tiền trước một lần 7,5 tỷ đồng (đơn giá 1.080.000 đồng/m2) với thời hạn thuê 50 năm. Khu đất nằm trong khu công nghiệp khuyến khích đầu tư sản xuất chế biến thủy sản.

Công ty đã đầu tư nhà kho 2.080m2 vào năm 2010 và 1.260m2 vào năm 2012. Theo giá trị sổ sách của khu kho bãi, văn phòng tính đến 30/6/2022 là 13,6 tỷ đồng.

Như vậy, lợi nhuận năm 2022 là lợi nhuận bất thường và không thể duy trì trong những năm tiếp theo.

Đóng cửa ngày 3/3, cổ phiếu PRC của Logistics Portserco đạt 53.000 đồng/cổ phiếu, tăng 35.900 đồng/cổ phiếu so với thời điểm công ty thông báo bán tài sản, mức tăng giá bằng với cổ tức tiền mặt được công ty chi trả trong thời gian sắp tới.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống