TPBank trả cổ tức 15%, gia đình ông Đỗ Anh Tú nhận 240 tỷ đồng

Ông Đỗ Anh Tú, Phó Chủ tịch HĐQT của TPBank cùng hai người con là Đỗ Quỳnh Anh và Đỗ Minh Thuận có tỷ lệ sở hữu 10,12% sẽ nhận 240 tỷ đồng.

Ông Đỗ Anh Tú (bên phải) cùng anh trai Đỗ Minh Phú. Tại TPBank, ông Đỗ Anh Tú giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT còn ông Đỗ Minh Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT.  
Ông Đỗ Anh Tú (bên phải) cùng anh trai Đỗ Minh Phú. Tại TPBank, ông Đỗ Anh Tú giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT còn ông Đỗ Minh Phú giữ chức Chủ tịch HĐQT.  

TPBank thông báo 20/3 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức bằng tiền 1.500 đồng/cổ phiếu, chi trả vào 3/4/2023.

Ngân hàng này cho biết, đây là cổ tức bằng tiền trong năm 2023 từ lợi nhuận chưa phân phối còn đến năm 2021 sau khi trích lập các quỹ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-TPB.ĐHĐCĐ ngày 6/2/2023. Với số lượng 1.581.755.495 cổ phiếu đang lưu hành, TPBank sẽ chi 2.373 tỷ đồng trả cổ tức.

Hiện nay, ngân hàng này có nhiều cổ đông lớn sẽ nhận được số tiền khủng lên đến hàng trăm tỷ đồng. CTCP Tập đoàn Vàng bạc đá quý DOJI của ông Đỗ Minh Phú, Chủ tịch HĐQT TPBank có tỷ lệ sở hữu 5,93% sẽ nhận được 141 tỷ đồng. Nhóm 4 công ty liên quan đến Thành viên BKS Nguyễn Thị Thu Nguyên (Công ty TNHH VG, FD, JB, SP) có tỷ lệ sở hữu 15,49% sẽ nhận được 245 tỷ đồng.

Gia đình Phó Chủ tịch HĐQT Đỗ Anh Tú cùng hai người con là Đỗ Quỳnh Anh và Đỗ Minh Thuận có tỷ lệ sở hữu 10,12% sẽ nhận 240 tỷ đồng. Phó Chủ tịch HĐQT Lê Quang Tiến đang sở hữu 3,61% sẽ nhận 86 tỷ đồng.

Tính đến 31/12/2022, TPBank có 11.747 tỷ đồng lợi nhuận chưa phân phối. Đây là nguồn tiền dồi dào để ngân hàng tiếp tục chia cổ tức bằng tiền mặt và cổ phiếu trong tương lai.

Kết quả hoạt động năm 2022 của TPBank (đơn vị tính: tỷ đồng, %).  
Kết quả hoạt động năm 2022 của TPBank (đơn vị tính: tỷ đồng, %).  

Trong năm 2022, TPBank đạt 15.617 tỷ đồng tổng thu nhập, tăng 15,5% so cùng kỳ năm trước (YoY). Các nguồn thu đều tăng trưởng tốt, ngoại trừ mua bán chứng khoán đầu tư giảm 69,8% YoY, tương đương 983 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 30,1% YoY, tương đương 1.375 tỷ đồng nhưng chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lại giảm 36,6% YoY, tương đương 1.065 tỷ đồng giúp lợi nhuận trước thuế tăng vọt lên 29,6% YoY và đạt 7.828 tỷ đồng. Với kết quả này, TPBank chỉ hoàn thành 95% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 8.200 tỷ đồng của năm 2022.

Tại thời điểm 31/12/2022, TPBank có 328.634 tỷ đồng tổng tài sản, tăng 12,23% so với đầu năm; tiền gửi của khách hàng tăng 39,69%, đạt 194.960 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 14%, đạt 160.993 tỷ đồng. Đáng chú ý là tăng trưởng tiền gửi của khách hàng tại TPBank cao nhất ngành ngân hàng, bỏ xa vị trí thứ hai là VPBank chỉ 25,39%.

Ngân hàng có 1.357 tỷ đồng tổng nợ xấu. Tỷ lệ nợ xấu ở mức 0,84%, tăng nhẹ so với mức 0,82% hồi đầu năm 2022.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống