Long An tìm nhà đầu tư cho dự án khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu hơn 3.200 tỷ

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Long An vừa có thông báo mời nhà đầu tư quan tâm nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu, huyện Bến Lức.

Dự án khu dân cư Thanh Phú - Tân Bửu được đầu tư trên diện tích khoảng 143,79 ha, với dân số 25.000 người tại khu vực xã Thanh Phú và xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Mục tiêu của dự án là đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu đô thị nhằm kết nối hạ tầng đồng bộ khu vực theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được phê duyệt, phát triển nhà ở theo quy hoạch chi tiết (sản phẩm là nhà ở thương mại, chung cư, nhà ở xã hội và nhà ở tái định cư).

Quy mô xây dựng dự án, đầu tư hoàn chỉnh, đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết được phê duyệt gồm: 54ha đất các nhóm nhà ở; 13,4ha đất công trình dịch vụ cấp đơn vị ở; 13,9ha đất cây xanh sử dụng công cộng; 44,4ha đất đường giao thông đối nội cấp phân khu vực bao gồm đường cấp khu vực đến nhóm nhà ở; 17,8ha đất ngoài đơn vị ở.

Cơ cấu sản phẩm nhà ở của dự án gồm: 240 căn nhà ở liền kề, 170 căn nhà liền kề kết hợp thương mại, 244 căn nhà ở biệt thự; đối với nhà ở tái định cư (đất nền), sẽ đầu tư hoàn chỉnh hạ tầng đối với khu vực quy hoạch tái định cư khoảng 1,17ha và bàn giao cho địa phương quản lý, bố trí tái định cư cho người dân.

Dự kiến quỹ đất để phát triển nhà ở xã hội là 11,68ha. Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, trên quỹ đất 20% dành để xây dựng nhà ở xã hội để bán, cho thuê mua, cho các đối tượng đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án hơn 3.287 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư hơn 2.875 tỷ đồng. Dự án có thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất, quyết định chuyển mục đích sử dụng đất. Người mua quyền sử dụng đất ở được sử dụng đất ổn định lâu dài theo quy định của Luật Đất đai.

Tiến độ thực hiện dự án là 6 năm (từ quý IV/2022 đến quý IV/2028) kể từ ngày phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc chấp thuận nhà đầu tư. Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ đăng ký thực hiện vào ngày 29/5/2023.

Anh Phan

Theo VietnamFinance