Luật Đất đai 2024 quy định mới về đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp như thế nào?

Luật Đất đai 2024 sắp có hiệu lực sẽ có nhiều điểm mới quy định về đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp mà người dân cần biết.

Điều 206 Luật Đất đai 2024 quy định rõ về đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp như sau:

1. Đất thương mại, dịch vụ gồm đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

2. Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp gồm đất xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Sẽ có nhiều quy định mới liên quan đến quy định về đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet
Sẽ có nhiều quy định mới liên quan đến quy định về đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp theo Luật Đất đai 2024. Ảnh: Internet

3. Việc sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp cần phải phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và các quy định về bảo vệ môi trường.

4. Các tổ chức kinh tế, cá nhân sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thuê đất, thuê lại đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, cá nhân khác, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp cụm công nghiệp, khu chế xuất. Ảnh: Internet
Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp cụm công nghiệp, khu chế xuất. Ảnh: Internet

5. Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuê đất; thuê đất, thuê lại đất của tổ chức kinh tế, cá nhân hay người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 44 của Luật này được nhận thừa kế, được tặng cho quyền sử dụng đất để làm mặt bằng xây dựng cơ sở thương mại, dịch vụ, cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

6. Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất thương mại, dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp thông qua hình thức Nhà nước cho thuế đất; thuê đất; thuê lại đất của tổ chức kinh tế, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài; thuê lại đất gắn với kết cấu hạ tầng của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khác, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 10 Luật Đất đai 2013, đất phi nông nghiệp bao gồm các loại đất sau đây:

1. Đất ở gồm đất ở tại nông thôn, đất ở tại đô thị.

2. Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh.

3. Đất xây dựng công trình sự nghiệp gồm đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp; đất xây dựng cơ sở văn hóa, xã hội, y tế, giáo dục và đào tạo, thể dục thể thao, khoa học và công nghệ, ngoại giao và công trình sự nghiệp khác.

4. Đất được sử dụng vào mục đích công cộng gồm đất giao thông (cảng hàng không, sân bay, đường thủy, nội địa, cảng hàng hải, hệ thống đường sắt, hệ thống đường bộ cũng như các công trình giao thông khác); thủy lợi; đất có di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; đất sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi, giải trí công cộng; đất công trình năng lượng; đất công trình bưu chính, viễn thông; đất chợ; đất bãi thải, xử lý chất thải và đất công trình công cộng khác.

5. Đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng.

6. Đất làm nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa táng.

7. Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối và mặt nước chuyên dùng.

8. Đất phi nông nghiệp khác gồm đất làm nhà nghỉ, lán, trại cho người lao động trong cơ sở sản xuất; đất xây dựng kho và nhà để chứa nông sản, thuốc bảo vệ thực vật, phân bón, máy móc, công cụ phục vụ cho sản xuất nông nghiệp và đất xây dựng công trình khác của người sử dụng đất không nhằm mục đích kinh doanh mà công trình đó không gắn liền với đất ở.

Điều 153 Luật Đất đai 2013 quy định đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp bao gồm đất để xây dựng các cơ sở sản xuất phi nông nghiệp nằm ngoài khu công nghiệp cụm công nghiệp, khu chế xuất.

An Nhiên

Theo Chất lượng và cuộc sống