Masan thu thêm 1.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu

Masan vừa phát hành xong 7 triệu trái phiếu MSNH2227001 và 8 triệu trái phiếu MSNH2227002 với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Sau đợt chào bán này, nợ trái phiếu chưa đáo hạn của tập đoàn này tăng lên mức 21.000 tỷ đồng.

Masan thu về 1.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.
Masan thu về 1.500 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa ra thông báo kết quả đợt chào bán 2 mã trái phiếu gồm trái phiếu MSNH2227001 và trái phiếu MSNH2227002. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền.

Cụ thể, Masan đã phát hành xong lô trái phiếu MSNH2227001, được chào bán từ ngày 10/1/2023 và kết thúc ngày 22/2/2023, với số lượng 7 triệu trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu và kỳ hạn 60 tháng. Tổng số tiền Masan đã thu về được từ việc phát hành này là 700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Masan cũng đã phát hành xong lô trái phiếu MSNH2227002, được chào bán từ ngày 12/1/2023 và kết thúc ngày 22/2/2023, với số lượng 8 triệu trái phiếu có cùng mệnh giá và kỳ hạn. Tổng số tiền Masan đã thu về được từ việc phát hành này là 800 tỷ đồng.

Masan cho biết toàn bộ số trái phiếu MSNH2227001 và MSNH2227001 đều được mua bởi nhà đầu tư tổ chức trong nước. Như vậy, Masan đã thu về 1.500 tỷ đồng từ việc phát hành 2 lô trái phiếu trên.

Tính đến cuối ngày 22/2, tổng nợ của Masan đã đạt mức hơn 32.561 tỷ đồng, tăng 4,7% so với hồi đầu năm. Trong khi đó, trái phiếu chưa đáo hạn đã đạt mức 21.000 tỷ đồng, tăng 7,7% so với hồi đầu năm.

Liên quan đến trái phiếu, Masan cũng vừa công bố thông tin về việc chào bán ra công chúng lô trái phiếu MSNH2328001. Đây cũng là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và không có bảo đảm.

Theo dự kiến, Masan sẽ phát hành trái phiếu MSNH2328001 vào ngày 17/3 tới đây. Số lượng trái phiếu phát hành lần này là 20 triệu trái phiếu với mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu. Tổng giá trị của lô cổ phiếu trên trị giá 2.000 tỷ đồng. Kỳ hạn trái phiếu là 60 tháng.

Masan cũng cho biết số tiền thu được trong đợt chào bán sẽ được sử dụng để thanh toán một phần hoặc toàn bộ khoản gốc đến hạn của các trái phiếu BondMSN022023 với tổng mệnh giá phát hành 2.000 tỷ đồng đã được phát hành ngày 30/3/2020, đáo hạn ngày 30/3/2023.

An Chi

Theo VietnamFinance