‘Mở bát’ năm tài chính 2024, Địa ốc First Real báo lãi trước thuế 12 tỷ, giảm 34%

Quý I năm tài chính 2024, Công ty Cổ phần Địa ốc First Real (HoSE: FIR) ghi nhận sự suy giảm cả về doanh thu và lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. Dù vậy, đây vẫn là kết quả tốt hơn so với 2 quý liền kề trước đó.

‘Mở bát’ năm tài chính 2024, Địa ốc First Real báo lãi trước thuế 12 tỷ, giảm 34%
‘Mở bát’ năm tài chính 2024, Địa ốc First Real báo lãi trước thuế 12 tỷ, giảm 34%

Báo cáo tài chính hợp nhất của FIR cho thấy quý I năm tài chính 2024 (kết thúc ngày 31/12/2023), doanh thu thuần đạt 54 tỷ đồng, giảm 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 30 tỷ đồng, giảm 16%, tương ứng biên lợi nhuận gộp đạt 56,16%.

Trong quý, FIR tiết giảm được chi phí tài chính (10,7 tỷ đồng, giảm 10%) và chi phí quản lý (4 tỷ đồng, giảm 42%), song lại để chi phí bán hàng tăng 3 lần lên 3,6 tỷ đồng.

Bởi vậy, công ty đã kết thúc quý I/2024 với khoản lợi nhuận trước thuế 12 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 9,7 tỷ đồng, giảm 34%.

Về tài sản, tại ngày 31/12/2023, tổng tài sản của FIR đạt 1.340 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm tài chính (30/9/2023).

Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là các khoản phải thu chiếm 53% tổng tài sản, đạt 712 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm tài chính.

Hàng tồn kho cũng giảm 6%, còn 290 tỷ đồng, chiếm 21% tổng tài sản. Cơ cấu hàng tồn kho chủ yếu là hàng hóa bất động sản (các lô đất nền) tập trung tại các dự án: khu dân cư An Phú (210 tỷ đồng), khu nhà ở thương mại Trường Thịnh và Mỹ Cảnh (55 tỷ đồng).

Ngoài ra, FIR có chi phí xây dựng cơ bản dở dang 51 tỷ đồng, không đổi so với đầu năm tài chính. Đây chủ yếu là tiền sử dụng đất và một số chi phí khác liên quan đến việc phát triển dự án khu phức hợp thương mại dịch vụ và du lịch First Real tại Tuy Hòa, Phú Yên.

Tiền và tương đương tiền của công ty duy trì ở mức rất thấp, chỉ 10 tỷ đồng, gần như không đổi.

Về nguồn vốn, nợ phải trả tại ngày 31/12/2023 đạt 589 tỷ đồng, giảm 11% so với đầu năm tài chính. Trong đó, nợ vay chiếm 64%, đạt 381 tỷ đồng, giảm 7%. Khoản người mua trả tiền trước ngắn hạn cũng giảm 23% còn 108 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của FIR tại ngày 31/12/2023 đạt 751 tỷ đồng, tăng 1,3% so với đầu năm tài chính. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 0,78 lần.

Vĩnh Chi

Theo VietnamFinance