Năm Bảy Bảy : Qua nửa năm mới hoàn thành 6,4% kế hoạch lợi nhuận

CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy (HoSE: NBB) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2023 cho biết doanh thu quý này của công ty đạt 179,7 tỷ đồng, tăng 92,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận gần 1,19 tỷ đồng, tăng 0,95 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp của Năm Bảy Bảy tăng 122,1% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 105,21 tỷ đồng; doanh thu tài chính giảm 11,3% về 36,86 tỷ đồng; chi phí tài chính tăng 55% lên 95,81 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp giảm 2,9%, về 8,15 tỷ đồng.

Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, Năm Bảy Bảy ghi nhận doanh thu thuần đạt hơn 193 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 1,32 tỷ đồng, giảm 26,3% so với cùng kỳ năm trước.

Được biết, trong năm 2023, Năm Bảy Bảy đặt mục tiêu doanh thu 800 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế mục tiêu 20,5 tỷ đồng, tăng 241,7% so với thực hiện trong năm 2022. Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2023, Năm Bảy Bảy mới hoàn thành được 6,4% so với kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính đến ngày 30/6/2023, tổng tài sản của Năm Bảy Bảy đạt 7.182 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả của công ty là 5.361 tỷ đồng, tăng 794 tỷ đồng so với đầu năm, chủ yếu là nợ dài hạn chiếm 3.253 tỷ đồng, vay nợ thuê tài chính dài hạn là 3.050 tỷ đồng.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance