Nam Kim chuẩn bị phát hành gần 44 triệu cổ phiếu NKG

Mới đây, CTCP Thép Nam Kim (mã: NKG) vừa công bố Nghị quyết của HĐQT thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức.

Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 7.151 tỷ đồng trong quý đầu năm 2022, tăng trưởng 47% so với quý 1 năm ngoái.  
Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 7.151 tỷ đồng trong quý đầu năm 2022, tăng trưởng 47% so với quý 1 năm ngoái.  

Cụ thể, NKG dự kiến phát hành gần 44 triệu cổ phiếu để thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo tỷ lệ 20%, tương ứng cổ đông sở hữu mỗi 5 cổ phiếu sẽ nhận về 1 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện là lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. Tính đến 31/12/2021, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Nam Kim đạt hơn 2.636 tỷ đồng.

Thời gian thực hiện dự kiến trong vòng 45 ngày kể từ ngày UBCK thông báo về việc nhận được đầy đủ báo cáo, dự kiến trong năm 2022.

Nam Kim ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 7.151 tỷ đồng trong quý đầu năm 2022, tăng trưởng 47% so với quý 1 năm ngoái.  Nhờ chi phí giá vốn trên doanh thu giảm, NKG thu về gần 957 tỷ đồng lợi nhuận gộp, tăng 57% so với cùng kỳ, tương ứng biên lãi gộp cải thiện từ 12,6% lên 13,4%.

Trong kỳ, hoạt động tài chính mang về cho NKG hơn 73 tỷ đồng doanh thu, cao gấp 4,2 lần cùng kỳ. Tuy nhiên, các chi phí cũng tăng khá mạnh, chẳng hạn chi phí tài chính tăng từ 72 tỷ đồng lên 123 tỷ đồng, tăng 71% so với quý I/2021.

Kết quả, NKG báo lãi sau thuế 507 tỷ đồng, tăng 60% cùng kỳ năm ngoái. Phía NKG cho biết, lợi nhuận tăng trưởng tốt là nhờ doanh nghiệp đẩy mạnh các kênh bán hàng trong nước, cũng như xuất khẩu.

Năm 2022, đại hội cổ đông thường niên của NKG đã thông qua kế hoạch doanh thu với 28.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.600 tỷ đồng, lần lượt đi ngang và giảm 28% so với thực hiện năm ngoái. Như vậy, kết thúc quý 1, nhà sản xuất thép này đã thực hiện được 25,5% chỉ tiêu doanh thu và 32% chỉ tiêu lợi nhuận cả năm.

Bảo Phương

Theo Chất lượng và Cuộc sống