NCB muốn bán 203 triệu cổ phần Bamboo Airways

Ngân hàng TMCP Quốc Dân (NCB, HNX: NVB) dự kiến bán 203 triệu cổ phần Bamboo Airways, tương đương 11% vốn hiện tại của hãng hàng không này.

Bamboo Airways hiện có vốn điều lệ 18.500 tỷ đồng.
Bamboo Airways hiện có vốn điều lệ 18.500 tỷ đồng.

NCB vừa công bố nghị quyết để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản việc chuyển nhượng 203 triệu cổ phần Công ty Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways - BAV).

Cụ thể, NCB sẽ chuyển nhượng 203 triệu cổ phần BAV với giá chuyển nhượng bằng tổng toàn bộ nghĩa vụ nợ gốc và nợ lãi mà NCB đã thực hiện cấn trừ, cộng với tiền lãi phát sinh tính từ thời điểm cấn trừ đến thời điểm bên mua thực hiện thanh toán với lãi suất bằng lãi suất tiền gửi VNĐ bình quân của tổ chức, cá nhân tính trên nợ gốc đã thực hiện cấn trừ.

Thời hạn thanh toán theo thỏa thuận và do HĐQT ngân hàng NCB quyết định.

Số cổ phần nói trên là một phần tài sản thế chấp của các khoản vay của Công ty Cổ phần FLC tại NCB. Ngoài ngân hàng này, ông Trịnh Văn Quyết và các cổ đông khác còn dùng cổ phần Bamboo Airways để làm tài sản đảm bảo cho các khoản vay tại nhiều ngân hàng khác như Sacombank, OCB.

Bamboo Airways hiện có vốn điều lệ 18.500 tỷ đồng, tương đương 1,85 tỷ cổ phần. Như vậy, số cổ phiếu mà NCB nắm giữ tương đương 11% vốn hiện tại của hãng hàng không này.

Đầu tháng 4 vừa qua, HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC cũng có nghị quyết chấp thuận chủ trương về việc chuyển nhượng cổ phần Bamboo Airways thuộc sở hữu của FLC.

Theo đó, HĐQT công ty chấp thuận chủ trương ký hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng cổ phần tại Bamboo Airways mà FLC đang sở hữu cho các cá nhân/tổ chức có nhu cầu theo chủ trương đã được ĐHĐCĐ phê duyệt và đề xuất của Tổng giám đốc tại tờ trình ngày 5/4.

HĐQT giao cho Ban giám đốc thực hiện việc chuyển nhượng cổ phần dựa trên các nguyên tắc: đảm bảo tối đa quyền và lợi ích của tập đoàn trong quá trình ký kết và thực hiện giao dịch, thực hiện thẩm định giá chuyển nhượng từ tổ chức định giá độc lập và đảm bảo giá chuyển nhượng không thấp hơn giá tổ chức định giá đưa ra. Cùng với đó, lựa chọn đối tác, đàm phán và ký kết các hợp đồng giao dịch và văn bản thảo thuận liên quan.

Tại đại hội cổ đông bất thường năm 2023 mới đây, HĐQT Bamboo Airways đã trình các cổ đông thông qua phương án chào bán riêng lẻ cổ phần phổ thông để tăng vốn điều lệ.

Theo kế hoạch, Bamboo Airways sẽ tăng vốn điều lệ thông qua việc phát hành cổ phần để tái cấu trúc khoản vay và phát hành cổ phần cho nhà đầu tư mới.

Cụ thể, Bamboo Airways sẽ phát hành 772 triệu cổ phần tương ứng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá là 7.720 tỷ đồng để hoán đổi các khoản nợ thành cổ phần theo thỏa thuận giữa hãng bay với chủ nợ.

Tổng giá trị các khoản nợ được hoán đổi bao gồm lãi và gốc đã phát sinh theo các hồ sơ tín dụng tính đến ngày 10/4/2023 của công ty với chủ nợ.

Đối tượng hoán đổi sẽ do HĐQT Bamboo Airways quyết định danh sách chủ nợ và khoản nợ được hoán đổi cổ phần. Giá phát hành và tỷ lệ hoán đổi dự kiến là 10.000 đồng/cổ phần, tương đương tỷ lệ hoán đổi 1:1, nghĩa là 10.000 đồng nợ hoán đổi được 1 cổ phần (phát hành thêm).

Ngoài ra, Bamboo Airways cũng dự tính phát hành 185 triệu cổ phần cho nhà đầu tư mới. Đại hội đồng cổ đông sẽ ủy quyền cho HĐQT chủ động tìm kiếm, quyết định các tiêu chí lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư tham gia mua cổ phần riêng lẻ và số lượng cổ phần chào bán cho từng nhà đầu tư. Giá phát hành dự kiến cho nhà đầu tư mới cũng là 10.000 đồng/cổ phần.

Tỷ lệ số lượng cổ phần dự kiến phát hành/tổng số cổ phần sau phát hành là 34,1%. Nếu các kế hoạch phát hành trên thành công, Bamboo Airways sẽ thu về 1.850 tỷ đồng, đồng thời được xóa khoản nợ trị giá 7.720 tỷ đồng và vốn điều lệ tăng thêm 9.570 tỷ đồng lên 28.070 tỷ đồng.

Tuy nhiên sau khi trình cổ đông, chỉ có 43,56% cổ phiếu có quyền biểu quyết tán thành và có 56,42% cổ phiếu có quyền biểu quyết không tán thành phương án phát hành cổ phần riêng lẻ nêu trên của Bamboo Airways. Do đó, phương án này không được thông qua.

Các cổ đông thảo luận và thấy rằng cần thêm thời gian để bổ sung thông tin, hoàn thiện phương án tăng vốn khả thi nhất cho Bamboo Airways. Sau khi hoàn thiện, phương án tăng vốn sẽ được trình ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp gần nhất.

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Nguyễn Ngọc Trọng cho biết sẽ làm việc lại với các cổ đông có tỷ lệ sở hữu lớn và sẽ trình đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tăng vốn tại cuộc họp gần nhất. Theo lãnh đạo hãng bay này, kế hoạch này nhằm hướng tới tái cơ cấu hiệu quả các khoản vay, đồng thời bổ sung nguồn vốn kinh doanh cho công ty trong mảng kinh doanh cốt lõi và phụ trợ.

Chí Bình

Theo VietnamFinance