Ngân hàng đồng loạt công khai lãi suất cho vay bình quân

Thực hiện yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), ngày 1/4, các ngân hàng rầm rộ công khai lãi suất cho vay bình quân tháng 3. Lãi suất cho vay bình quân thấp nhất là 6,3%, cao nhất gần 10%/năm.

Phần lớn ngân hàng đều đã công bố ba chỉ tiêu quan trọng là lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất huy động  - cho vay hoặc lãi suất huy động bình quân (có thể tính toán từ hai số liệu trên). 

Lãi suất cụ thể tùy từng nhóm khách hàng, trong đó khác hàng doanh nghiệp thường được hưởng lãi suất thấp hơn.

Nhìn chung, các ngân hàng thương mại nhà nước có mức chênh lệch lãi suất cho vay và tiền gửi ở mức thấp hơn so với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân.

Cụ thể, Vietcombank vừa công bố lãi suất bình quân kỳ hạn tháng 3 ở mức 6,4%/năm, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân là 3,4%/năm, chênh lệch lãi suất sau khi trừ đi chi phí liên quan hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn ở mức 1,8%/năm.

Tại Agribank, lãi suất cho vay ngắn hạn đối với một số ngành, lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Chính phủ, NHNN có mức lãi 4%/năm; lãi suất cho vay thông thường kỳ hạn ngắn là 5%/năm, trung dài hạn 6%/năm; cho vay thẻ tín dụng 13%/năm. Lãi suất cho vay bình quân ở mức 7,47%/năm, chi phí vốn vay bình quân 6%/năm (lãi suất huy động 4,2%/năm, các chi phí khác như dự trữ bắt buộc, dự trữ thanh toán, bảo hiểm tiền gửi và chi phí hoạt động 1,8%/năm). Do đó, mức chênh lệch là 1,47%/năm. Đây là lần đầu tiên Agribank thực hiện công bố thông tin theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và NHNN.

Vietinbank công bố lãi suất cho vay bình quân là 6,3%/năm, chênh lệch lãi suất cho vay và huy động bình quân 2,45%/năm. Theo lý giải từ Vietinbank, chênh lệch lãi suất cho vay và huy động này dùng để bù đắp cho các loại chi phí tuân thủ của pháp luật như chi phí dự phòng rủi ro, chi phí vốn yêu cầu cho rủi ro tín dụng, chi phí hoạt động…

BIDV công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 3 là 6,49%/năm. Chênh lệch giữa lãi suất cho vay bình quân với lãi suất huy động vốn bình quân là 3,12%/năm. Đây là ngân hàng có số dư cho vay lớn nhất. Theo báo cáo tài chính của BIDV, năm 2023, nhà băng này cho vay khách hàng 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 17% và dẫn đầu hệ thống về cho vay trong năm qua.

Ở khối ngân hàng cổ phần tư nhân, lãi suất cho vay bình quân cao hơn so với khối ngân hàng thương mại nhà nước.

Trong đó, ngân hàng đang cho vay với lãi suất cao nhất là SaigonBank, đạt 9,9%/năm. Lãi suất cho vay trung bình của các ngân hàng này (loại trừ những ngân hàng không công bố thông tin) là 7,9%/năm.

Techcombank công bố lãi suất cho vay bình quân tháng 2 đối với khách hàng cá nhân ở mức 7,33%/năm, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân 4,33%/năm. Còn đối với doanh nghiệp, lãi suất cho vay bình quân là 6,88%/năm, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân 3,89%/năm.

VIB cũng công bố lãi suất cho vay bình quân trong tháng 2 của khách hàng cá nhân với khoản vay ngắn hạn là 7,29%/năm; vay trung và dài hạn 8,6%/năm. Đối với khách hàng doanh nghiệp, lãi suất bình quân khoản vay ngắn hạn ở mức 6,83%; trung và dài hạn 7,69%. Chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân của VIB là 3,16%/năm.

Tại Sacombank, lãi suất vay cơ sở được công bố với VND kỳ hạn 1-3 tháng là 4,2%/năm, kỳ hạn 4-6 tháng là 5,6%/năm, kỳ hạn 10-12 tháng là 7,7%/năm, còn trung dài hạn là 8,5%/năm.

ACB công bố mức lãi suất cho vay cơ sở áp dụng cho toàn hệ thống là 8,7%/năm. Song ngân hàng này cũng lưu ý rằng lãi suất cơ sở này được áp dụng đối với các khoản vay có lãi suất tại kỳ tái định được tính theo biểu lãi suất cho vay tại ACB.

Tại LPBank, lãi suất cho vay bình quân công bố vào cuối tháng 2 dành cho các khoản phát sinh trong tháng, không phân biệt cá nhân hay doanh nghiệp là 8,07%/năm. Lãi suất bình quân đối với tiền gửi tất cả kỳ hạn là 5,82%/năm. Chênh lệch lãi suất bình quân ở mức 2,25%/năm.

TPBank công bố lãi suất cho vay bình quân là 7,76%. Cụ thể, lãi suất cho vay bình quân đối với khách hàng cá nhân là 8,85% và nhóm khách hàng doanh nghiệp là 7,34%.

Tại OCB, khách hàng doanh nghiệp đang được cho vay với lãi suất bình quân 9,3%/năm, trong khi lãi suất bình quân của khách hàng cá nhân chỉ là 8%/năm. 

Trước đó, NHNN yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện việc công bố lãi suất cho vay bình quân, chênh lệch lãi suất tiền gửi và cho vay bình quân, lãi suất cho vay các chương trình tín dụng, gói tín dụng và các loại lãi suất cho vay khác (nếu có) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của NHNN.

Đồng thời, NHNN yêu cầu các nhà băng cần gửi đường dẫn (link) của chuyên mục công bố các loại lãi suất về NHNN trước ngày 1/4/2024, nếu thay đổi đường dẫn thì phải cập nhật trong 2 ngày làm việc.

Các ngân hàng sẽ tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, kịp thời, chính xác của thông tin, số liệu công bố; giải thích rõ ràng về nội dung thông tin, số liệu công bố; chủ động tiếp nhận, giải đáp và xử lý các vướng mắc từ khách hàng (nếu có)...

Minh Dũng

Theo VietnamFinance