Ngành thuế thực hiện 3.596 cuộc thanh, kiểm tra trong hai tháng

Tính đến hết tháng 2/2023, ngành thuế đã thực hiện được 3.596 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 4,49% kế hoạch năm 2023 và bằng 83,39% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo thông tin từ Tổng cục Thuế ngày 2/3, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) tháng 2/2023 do cơ quan thuế quản lý ước đạt 105.200 tỷ đồng, đạt 7,7% dự toán. Lũy kế 2 tháng, tổng thu ngân sách ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% so với dự toán và bằng 116% so với cùng kỳ.

Đại diện Tổng cục Thuế cho biết, thu từ dầu thô 2 tháng ước đạt 10.794 tỷ đồng, bằng 25,7% so với dự toán, bằng 113,2% so với cùng kỳ. Thu nội địa ước đạt 314.986 tỷ đồng, bằng 23,7% so với dự toán pháp lệnh, bằng 116,8% so với cùng kỳ.

So với dự toán có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá (trên 18%), trong đó một số khoản thu lớn như: Khu vực doanh nghiệp nhà nước ước đạt 25,6%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 24,3%; khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh ước đạt 26,1%; thuế thu nhập cá nhân ước đạt 23%; thu phí lệ phí ước đạt 19,9%; thu cổ tức và lợi nhuận còn lại tại các doanh nghiệp Nhà nước ước đạt 35,7%; thu khác ngân sách ước đạt 43,9%...

Ngành thuế thực hiện 3.596 cuộc thanh, kiểm tra trong hai tháng - Ảnh 1

Tổng cục Thuế tổ chức“Hội nghị giao ban” đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 2/2023.

Kết quả tính đến hết tháng 2/2023, ngành thuế đã thực hiện được 3.596 cuộc thanh, kiểm tra, đạt 4,49% kế hoạch năm 2023 và bằng 83,39% so với cùng kỳ năm 2022. Kiểm tra được 41.844 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 64,97% so với cùng kỳ năm 2022.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra gần 10.152 tỷ đồng, bằng 262% so với cùng kỳ năm 2022.

Cũng trong tháng 2, ngành thuế đã thu nợ ước đạt 3.100 tỷ đồng, lũy kế tính đến cuối tháng 2 ước thu được 8.313 tỷ đồng. Trong đó, thu bằng biện pháp quản lý nợ là 7.628 tỷ đồng; thu bằng biện pháp cưỡng chế nợ là 685 tỷ đồng.

Tổng cục Thuế đã trình báo cáo Bộ Tài chính về việc thành lập Trung tâm xây dựng cơ sở dữ liệu hóa đơn điện tử (HĐĐT) thuộc Tổng cục Thuế.

Đồng thời, chủ động nghiên cứu, đề xuất yêu cầu nghiệp vụ phân tích dữ liệu HĐĐT; rà soát, bổ sung hoàn thiện bộ chỉ số tiêu chí rủi ro, chống gian lận về HĐĐT; đối chiếu dữ liệu HĐĐT với tờ khai thuế GTGT.

Hà Anh

Theo Doanh nghiệp Việt Nam