Chỉ trong tháng 2, Tổng cục Thuế thanh kiểm tra 80.000 doanh nghiệp, kiến nghị xử lý 10.000 tỷ

Trong tháng 2, Tổng cục Thuế thanh tra, kiểm tra hơn 80.000 doanh nghiệp. Sau khi kiểm tra, số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 10.151 tỷ đồng, bằng 262% so với cùng kỳ năm 2022.

Chỉ trong tháng 2, Tổng cục Thuế thanh kiểm tra 80.000 doanh nghiệp, kiến nghị xử lý 10.000 tỷ
Chỉ trong tháng 2, Tổng cục Thuế thanh kiểm tra 80.000 doanh nghiệp, kiến nghị xử lý 10.000 tỷ

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết ước thu thuế tháng 2/2023 được 105.000 tỷ đồng, đạt 7,7% dự toán. Trong đó, ngành thuế thực hiện gần 3.600 cuộc thanh tra, kiểm tra với hơn 80.000 doanh nghiệp. Ngành Thuế cũng kiểm tra gần 42.000 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế.

Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra 10.151 tỷ đồng, bằng 262% so với cùng kỳ năm 2022. Có 12/20 khoản thu, sắc thuế đạt khá so với dự toán và 11 khoản thu tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến cuối tháng 2, Tổng cục Thuế cho biết cả nước có 886.442 doanh nghiệp đang kinh doanh, tăng 108 doanh nghiệp so với thời điểm cuối năm 2022.

Thông tin từ Tổng cục Thuế, dự toán thu ngân sách năm 2023 giao cho ngành thuế là 1.373.244 tỷ đồng, mức thực thu tháng 2 giảm 12,7% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế 2 tháng 2023 thu ước đạt 325.780 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó thu nội địa ước đạt 314.986 tỷ đồng, bằng 23,7% dự toán, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm 2022.

Dự kiến, trong tháng 3 này, ngành thuế bám sát và đánh giá tình hình kinh tế trong nước, thế giới; phân tích, nhận định những tác động từ những chính sách tài khóa tiền tệ mà các nước thực hiện đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong nước để nhận diện đúng những rủi ro, kịp thời tham mưu cho Bộ Tài chính, Chính phủ có kịch bản, giải pháp chủ động trong điều hành.

Minh Đức

Theo VietnamFinance