Người Việt rót 57 triệu USD vào ‘thiên đường thuế’ Marshall Islands

Báo cáo của Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho biết trong năm 2017, hoạt động đầu tư ra nước ngoài có tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 350 triệu USD. Trong số này, có 56,9 triệu USD đầu tư vào Marshall Islands – một trong 17 “thiên đường thuế” do EU công bố.

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, trong năm 2017, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài cho 130 hoạt động đầu tư sang 27 quốc gia và vùng lãnh thổ với tổng vốn đăng ký là 268,5 triệu USD (giảm 10% số dự án và 84% vốn đăng ký so với năm 2016).

Bên cạnh đó, Bộ cũng cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài để thay đổi vốn cho 25 hoạt động với tổng số vốn điều chỉnh tăng thêm 81,5 triệu USD. Tổng cộng số vốn cấp mới và tăng thêm trong năm 2017 là 350 triệu USD (giảm 64% so với năm 2016).

Xét theo quy mô vốn, hoạt động đầu tư ra nước ngoài tập trung vào các địa bàn: Marshall Islands (56,9 triệu USD, chiếm 16,3% tổng vốn đăng ký), Mỹ (56,5 triệu USD, chiếm 16,2%), Campuchia (56,5 triệu USD, chiếm 16,1%), Úc (48,2 triệu USD, chiếm 13,8%), Uganda (35 triệu USD, chiếm 10%).

Tính theo số lượng dự án, các hoạt động đầu tư mới tập trung chủ yếu vào thị trường Myanmar (20 dự án chiếm 15,4% tổng số dự án mới), Mỹ (19 dự án, 14,6%), Úc (13 dự án, chiếm 10%), Singapore (12 dự án, chiếm 9,2%), Campuchia (10 dự án, chiếm 7,7%).

Về lĩnh vực đầu tư, hoạt động đầu tư ra nước ngoài tập trung vào bất động sản (66,8 triệu USD chiếm 19,4% tổng vốn đăng ký), hoạt động dịch vụ chuyên ngành (62,7 triệu USD, chiếm 17,9%), thương mại (50,8 triệu USD, chiếm 14,5%), tài chính-ngân hàng (36,3 triệu USD, chiếm 10,4%), khai khoáng (35,8 triệu USD, chiếm 10,2%).

Một số hoạt động đầu tư mới có vốn đăng ký lớn trên 10 triệu USD như: hoạt động đầu tư góp vốn đầu tư, kinh doanh kho nổi chứa, xử lý và xuất dầu khí (FPSO) cho Talisman Vietnam 07/03 B.V. Limited thuê phục vụ phát triển mỏ Cá Rồng Đỏ thuộc lô 07/03 ngoài khơi Việt Nam của Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam tại (công ty thành lập ở Marshall Island) với số tiền 56,9 triệu USD; hoạt động đầu tư khai thác, chế biến tinh quặng ra vàng và kim loại màu tại Uganda của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư xây dựng Ba Đình (35 triệu USD);

Hoạt động đầu tư đầu tư, xây dựng nhà để bán và cho thuê thương mại tại Úc của Công ty Cổ phần Đầu tư IMG (34,5 triệu USD) hay hoạt động đầu tư mua lại trung tâm thương mại và cho thuê mặt bằng kinh doanh, văn phòng tại Mỹ của Công ty TNHH Xây dựng và Kinh doanh nhà Điền Phúc Thành (15 triệu USD);

Các hoạt động đầu tư tăng vốn có vốn tăng thêm trên 10 triệu USD nổi bật như: Ngân hàng TMCP Quân đội tăng vốn cho chi nhánh ngân hàng tại Campuchia (thêm 36 triệu USD); Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam tăng vốn cho hoạt động đầu tư nhà máy chế biến sản phẩm sữa tại Campuchia (10,78 triệu USD); Công ty TNHH Đầu tư giáo dục Hoàng Quân tăng vốn cho hoạt động đầu tư kinh doanh cho thuê nhà tại Mỹ (10 triệu USD).

Theo báo cáo của các nhà đầu tư, tổng vốn chuyển ra nước ngoài trong năm 2017 để thực hiện các hoạt động đầu tư là 359,6 triệu USD.

Vốn chuyển ra nước ngoài lũy kế hết 2017 là khoảng 7,51 tỷ USD. Lao động Việt Nam đưa ra nước ngoài hết năm 2017 là 5.031 người. Tổng số tiền đã chuyển về nước hết 2017 là 1,8 tỷ USD, bao gồm lợi nhuận/lãi được chia đã chuyển về nước lũy kết hết 2017 là 966,9 triệu USD, vốn thu hồi là 841,1 triệu USD. Lợi nhuận lũy kế giữ lại chưa chuyển về nước/để tái đầu tư là 249,5  triệu USD.

Dự báo vốn đăng ký đầu tư ra nước ngoài năm 2018 (gồm cả mới và điều chỉnh) là 300 triệu USD; vốn chuyển ra nước ngoài năm 2018 khoảng 400 triệu USD.

Theo Lê Nguyễn / Vietnamfinance

Tin liên quan