Nhiều bất cập ở Khu du lịch quốc gia Hồ Tuyền Lâm: Chậm tiến độ, nguồn nước ô nhiễm

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận chỉ ra loạt sai phạm, bất cập ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, tỉnh Lâm Đồng.

Thanh tra Chính phủ: Loạt sai phạm ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, nguồn nước bị ô nhiễm
Thanh tra Chính phủ: Loạt sai phạm ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, nguồn nước bị ô nhiễm

Thanh tra Chính phủ vừa có thông báo kết luận thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch. Thời kỳ thanh tra kéo dài trong vòng 10 năm, từ năm 2007 đến năm 2017, gồm các nội dung: xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch du lịch, chấp hành chính sách pháp luật về kinh doanh và đầu tư du lịch, cổ phần hóa doanh nghiệp du lịch.

Tại kết luận thanh tra này, Thanh tra Chính phủ đã chỉ ra loạt tồn tại, bất cập ở khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Theo đó, mặc dù được triển khai từ năm 2004 nhưng các hạng mục đầu tư xây dựng chỉ đáp ứng được một phần của nhu cầu của phát triến hạ tầng trong khu du lịch. Các tuyến nhánh đường giao thông chỉ từng bước phục vụ nhu cầu cho việc vận chuyển đầu tư xây dựng của các dự án, hệ thống giao thông nội bộ chưa kết nối hoàn chỉnh thành hệ thống đường vòng khép kín trong khu du lịch; hệ thống thu gom nước thải, hệ thống điện chiếu sáng, hạ tầng một số khu tái định cư chưa hoàn thành theo tiến độ... đã gây nhiều khó khăn trong công tác quản lý.

Nguồn vốn bố trí cho các công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình phụ trợ chưa kịp thời, đầy đủ. Tính đến tháng 8/2017, tổng vốn đã cấp cho các hạng mục công trình là 213,612 tỷ đồng/870 tỷ đồng. Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng vẫn chưa được thực hiện dứt điểm. Cụ thể, đã chi trả cho 714/750 hộ, còn 36 hộ chưa nhận tiền đền bù, hỗ trợ; tiếp nhận bàn giao mặt bằng 707/750 hộ, còn 43 hộ chưa bàn giao (trong đó có 36 hộ chưa nhận tiền và 7 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao).

Cũng theo kết luận thanh tra, trên lòng hồ còn có tình trạng người dân làm bè, lán trại đế đánh bắt cá gây mất cảnh quan; nguồn nước mặt có dấu hiệu ô nhiễm ở một số khu vực... Các dự án đầu tư ngoài ngân sách đều chậm tiến độ, hiệu quả đầu tư còn hạn chế. Hiện tại khu du lịch đã thu hút được 39 dự án đầu tư nhưng chỉ có 5 dự án hoàn thành, 7 dự án hoàn thành một phần, 14 dự án đang tiếp tục thực hiện đầu tư sau khi được gia hạn thời gian thực hiện, 6 dự án không có động thái tiếp tục đầu tư sau khi được gia hạn hoặc có động thái triển khai nhưng không đáng kể.

Từ kiến nghị của Tổng Thanh tra Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo UBND tỉnh Lâm Đồng nghiêm túc kiểm điểm theo quy định của pháp luật; yêu cầu các sở ngành, cơ quan liên quan chấn chỉnh công tác quản lý, có giải pháp xử lý rốt ráo những vụ việc nêu trên.

Vấn đề cấp bách hiện nay là hoàn thành công tác đền bù giải phóng mặt bằng khu du lịch; chấm dứt tình trạng người dân làm bè, làm trại để đánh bắt cá gây mất cảnh quan; xử lý tình trạng ô nhiễm nguồn nước ở một số khu vực.

Xem thêm: Thanh tra Chính phủ công bố loạt vi phạm tại các sân golf ở Quảng Nam, Thừa Thiên- Huế, Lâm Đồng

Bảo Minh

Theo VietnamFinance