Nợ ngân sách Quảng Ninh gần 100 tỷ, FLC bị đề nghị thu hồi đất dự án

UBND TP Hạ Long đề nghị UBND tỉnh Quảng Ninh ra quyết định thu hồi đất dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh của Tập đoàn FLC với lý do công ty này không thực hiện nghĩa vụ nộp tiền vào ngân sách nhà nước, tổng số tiền nợ ngân sách trên 97 tỷ đồng.

Cụ thể, UBND thành phố Hạ Long đề nghị UBND tỉnh thu hồi một phần diện tích đất tại dự án Khu đô thị tại phường Hà Khánh do Tập đoàn FLC làm chủ đầu tư để giao lại về UBND thành phố Hạ Long quản lý, sử dụng đất đúng mục đích đất theo quy định.

Nợ ngân sách Quảng Ninh gần 100 tỷ, FLC bị đề nghị thu hồi đất dự án - Ảnh 1

Cụ thể, tại dự án Khu đô thị Hà Khánh (giai đoạn 1), tổng số tiền sử dụng đất còn nợ đến ngày 28/2/2023 về thu tiền sử dụng đất bổ sung do điều chỉnh tăng thời gian thực hiện đầu tư xây dựng dự án là gần 75 tỷ đồng (gồm tiền nợ thuế gần 73 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp gần 2 tỷ đồng); tương ứng với 26% quỹ đất ở là 26.350 m2 đất ở UBND tỉnh đã giao đất cho Tập đoàn FLC (giai đoạn 1).

Tại Dự án Khu đô thị Hà Khánh (giai đoạn 2), tổng số tiền sử dụng đất còn nợ do thu bổ sung tiền sử dụng đất (giai đoạn 2) là hơn 22 tỷ đồng (gồm tiền nợ thuế hơn 21 tỷ đồng và tiền phạt chậm nộp hơn 574 triệu đồng), tương ứng 16,84% quỹ đất ở là 20.359,4 m2 UBND tỉnh đã giao đất cho Công ty CP tập đoàn FLC (giai đoạn 2).

Ngày 20/2/2023, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Quyết định số 412/QĐ-UBND về việc phê duyệt số tiền thu lợi bất hợp pháp có được do Tập đoàn FLC khai thác sử dụng nước để tưới cỏ sân golf trong khi không có giấy phép, trong đó yêu cầu Tập đoàn FLC nộp phạt vào ngân sách số tiền hơn 8 tỷ đồng.

Song đến nay Tập đoàn FLC vẫn chưa nộp khoản trên, tổng số tiền là hơn 12,4 tỷ đồng, tương ứng với 7,25% quỹ đất ở là 8.764,0 m2 đất UBND tỉnh đã giao cho Tập đoàn FLC.

Quang Thân

Theo VietnamFinance