Nối dài mạch thua lỗ, BB Power Holdings lỗ 376 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2023

Công ty Cổ phần BB Power Holdings – thành viên BB Group thuộc sở hữu của ông Vũ Quang Bảo - đã chứng kiến mùa kinh doanh tồi tệ nhất trong 3 năm trở lại đây.

Nối dài mạch thua lỗ, BB Power Holdings lỗ 376 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2023
Nối dài mạch thua lỗ, BB Power Holdings lỗ 376 tỷ trong 6 tháng đầu năm 2023

Theo báo cáo của BB Power Holdings, 6 tháng đầu năm 2023, công ty chịu lỗ sau thuế tới 376 tỷ đồng, thụt lùi rất sâu so với khoản lãi 18 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước. Kết quả này khiến tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) âm 14,08%.

Đây cũng đồng thời là khoản lỗ sau thuế nặng nề nhất của BB Power Holdings trong 3 năm qua. Trước đó, năm 2021, công ty lỗ sau thuế 79 tỷ đồng (ROE -2,3%) và năm 2022 lỗ sau thuế 153 tỷ đồng (ROE -5,1%).

Chịu những khoản lỗ liên tiếp, vốn chủ sở hữu của công ty từ năm 2021 đến 6 tháng 2023 liên tục sụt giảm, từ 3.442 tỷ đồng xuống 2.991 tỷ đồng rồi 2.423 tỷ đồng.

Để bù đắp cho sự sụt giảm này, quy mô nợ phải trả đã “phình” ra tương ứng, từ 8.123 tỷ đồng lên 11.246 tỷ đồng rồi 11.465 tỷ đồng.

Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu cũng vì thế mà tăng từ 2,36 lần (2021) lên 3,76 lần (2022) và 4,73 lần (6 tháng 2023).

Trong cơ cấu nợ phải trả, nợ trái phiếu chiếm một phần không lớn. Cho tới khi kết thúc 6 tháng đầu năm 2023, dư nợ trái phiếu là 400 tỷ đồng. Đây là giá trị của lô trái phiếu BBP.H.20.23.001 phát hành ngày 25/12/2020, kỳ hạn 3 năm, trả lãi 3 tháng/lần, loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, được bảo lãnh thanh toán

Việc phát hành lô trái phiếu này là nhằm đảo nợ cho BB Power Holdings, cụ thể là dùng tiền huy động được mua lại một phần trái phiếu đáo hạn vào ngày 25/1/2021 theo phương án phát hành trái phiếu được phê duyệt tại Nghị quyết 02/2019 của đại hội đồng cổ đông.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, BB Power Holdings mới chỉ thanh toán 11,7 tỷ đồng tiền lãi cho lô trái phiếu này, còn 11,7 tỷ đồng khác không thanh toán được do không thu xếp được nguồn tiền.

Trước đó, hồi tháng 3/2023, công ty đã có cuộc đàm phán với trái chủ về việc gia hạn thời hạn mua lại trái phiếu lô BBP.H.20.23.001. Theo đó, trái chủ cho phép công ty gia hạn thời gian mua lại trái phiếu ngay khi có thể nhưng không muộn hơn tiến độ như sau: ngày 25/7/2023 mua lại 15% (60 tỷ đồng), ngày 25/9/2023 mua lại 45% (180 tỷ đồng), ngày 25/12/2023 mua lại 40% (160 tỷ đồng).

Ngoài ra, khi công ty nhận được tiền đủ để thanh toán toàn bộ gốc và lãi các gói trái phiếu BBP.H.20.23.001, HSC.H.20.23.001, HS2.H.20.23.001, BBSP.H.20.23.001 từ giai dịch M&A thì công ty phải thanh toán đầy đủ 100% gốc lãi các gói trái phiếu này.

Trong trường hợp công ty vi phạm bất kỳ nghĩa vụ thanh toán nào, hoặc chậm thanh toán lãi các kỳ tiếp theo, đại diện trái chủ sẽ gửi thông báo vi phạm tới công ty và các bên liên quan, đồng thời trái phiếu bị tuyên đến hạn ngay lập tức và công ty phải mua lại bắt buộc toàn bộ trái phiếu đang lưu hành sau 10 ngày làm việc kể từ khi nhận được thông báo vi phạm. Nếu công ty không xử lý được thì đại diện trái chủ sẽ ra thông báo xử lý tài sản bảo đảm và gửi các bên liên quan.

Lãi suất trái phiếu áp dụng sau ngày 25/6/2023 là 13%/năm nhưng không thấp hơn lãi suất theo phương án phát hành tính trên phần gốc trái phiếu chưa thanh toán.

Được biết, BB Power Holdings là thành viên của BB Group – tập đoàn do ông Vũ Quang Bảo (em trai chủ tịch Bitexco Vũ Quang Hội) làm chủ tịch. BB Power Holdings chuyên phát triển năng lượng tái tạo (thủy điện, quang điện, phong điện).

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance