Vì sao doanh thu và lợi nhuận của DIC Group đồng loạt giảm mạnh?

Trong 6 tháng đầu năm 2023, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của DIC Group đã đồng loạt giảm mạnh 67,2% và 42,5% so cùng kỳ năm trước.

 

Vì sao doanh thu và lợi nhuận của DIC Group đồng loạt giảm mạnh? - Ảnh 1

Theo báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ kế toán từ 1/1 đến 30/6/2023 được soát xét bởi Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán Nam Việt (AASCN) vừa được công bố, DIC Group đạt 359 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 67,2% so cùng năm trước (YoY), tương đương giảm 735 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 86 tỷ đồng, giảm 42,5% YoY (-64 tỷ đồng).

Giải trình về sự biến động này, trong công văn gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE), Tổng Giám đốc Nguyễn Quang Tín cho biết, doanh thu của DIC Group trong 6 tháng đầu năm nay chủ yếu từ hoạt động kinh doanh bất động sản như chuyển nhượng căn hộ dự án Gatewway Vũng Tàu, chuyển nhượng căn hộ dự án CSJ, chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án Nam Vĩnh Yên và chuyển nhượng nhà xây thô dự án Hiệp Phước.

Doanh thu bất động sản giảm 85,5% YoY (-621 tỷ đồng); doanh thu hoạt động xây lắp giảm 31% (-36 tỷ đồng); doanh thu bán thành phẩm (sản xuất vật liệu) giảm 49,4% YoY (-83 tỷ đồng). Tuy nhiên, doanh thu cung cấp dịch vụ tăng 6,3% (+5 tỷ đồng) và doanh thu bất động sản đầu tư cho thuê đi ngang, đạt xấp xỉ 2 tỷ đồng.

Trong kỳ, DIC Group ghi nhận 199 tỷ đồng doanh thu hoạt động tài chính, tăng 292,7% YoY (+148 tỷ đồng). Nguyên chủ yếu do công ty ghi nhận khoản lãi 180 tỷ đồng do thanh lý hợp tác kinh doanh. Lợi nhuận khác ghi nhận 17 tỷ đồng, tăng 22,3% YoY (+3 tỷ đồng).

Trong kỳ, các chi phí như: tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp của DIC Group đều giảm mạnh. Cụ thể, chi phí bán hàng đạt 19 tỷ đồng, giảm 62,4% YoY (-32 tỷ đồng); chi phí quản lý doanh nghiệp đạt 64 tỷ đồng, giảm 18% YoY (-14 tỷ đồng).

Đặc biệt, chi phí tài chính đạt 91 tỷ đồng, giảm đến 44,9% YoY (-74 tỷ đồng) do vay và nợ thuê tài chính giảm mạnh. Cụ thể, tại thời điểm 30/6/2023, DIC Group có 2.725 tỷ đồng nợ, giảm đến 46,5% (-2.365 tỷ đồng) so với thời điểm 30/6/2022. Nhờ vậy, công ty chỉ phải trả 65 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2023 so với 156 tỷ đồng trong cùng kỳ năm trước.

Vì sao doanh thu và lợi nhuận của DIC Group đồng loạt giảm mạnh? - Ảnh 2

Doanh thu thuần và lợi nhuận trước thuế của DIC Group giai đoạn 2008-2022 và 6 tháng đầu năm 2023 (đơn vị tính: tỷ đồng).

Tại thời điểm 30/6/2023, DIC Group có 14.047 tỷ đồng tổng tài sản, trong đó, hàng tồn kho chiếm 44,9% trị giá 6.310 tỷ đồng với 6.056 tỷ đồng là bất động sản đang xây dựng, bao gồm: chi phí đầu tư và phát triển của các dự án.

Các dự án bất động sản nổi bật đang xây dựng của DIC Group là khu đô thị mới Nam Vĩnh Yên (trị giá 2.035 tỷ đồng hàng tồn kho), khu du lịch đô thị sinh thái Đại Phước (1.336 tỷ đồng), khu dân cư P.4, Hậu Giang (836 tỷ đồng), khu du lịch Long Tân, Nhơn Trạch (557 tỷ đồng), khu phức hợp Cap Saint Jacques (362 tỷ đồng), block B Pullman, Vũng Tàu (278 tỷ đồng), khu nhà ở Lam Hạ Center Point, Phủ Lý, Hà Nam (211 tỷ đồng), khu đô thị đường 51B, Vũng Tàu (152 tỷ đồng), khu dân cư Hiệp Phước, Nhơn Trạch (64 tỷ đồng)…

Ngoài ra, trong tổng tài sản của DIC Group có khoản mục cần chú ý là các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn lên đến 5.742 tỷ đồng, chiếm 40,9% tổng tài sản. Trong đó, khoản mục cần quan tâm nhất là hợp tác đầu tư phát triển dự án với CTCP Đầu tư Phát triển Thiên Tân trị giá 1.298 tỷ đồng.

Hiện nay, cổ phiếu DIG đang ở mức 28.650 đồng/cổ phiếu, tăng 204,8% so với đáy 9.400 đồng/cổ phiếu của ngày 16/11/2022 nhưng còn giảm 72,1% so với đỉnh lịch sử 102.660 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào 10/1/2023.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và cuộc sống