Ông Trịnh Văn Thiềm và ông Vũ Ngọc Định thôi làm Phó tổng giám đốc Thaiholdings

HĐQT Công ty Cổ phần Thaiholdings (HNX: THD) vừa thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Phó tổng giám đốc công ty đối với ông Trịnh Văn Thiềm và ông Vũ Ngọc Định kể từ ngày 25/5.

Ông Trịnh Văn Thiềm và ông Vũ Ngọc Định thôi làm Phó tổng giám đốc Thaiholdings
Ông Trịnh Văn Thiềm và ông Vũ Ngọc Định thôi làm Phó tổng giám đốc Thaiholdings

Theo Thaiholdings, lý do miễn nhiệm hai thành viên trên là để điều chuyển về doanh nghiệp dự án thuộc tập đoàn để thực hiện công tác chuyên trách.

Ông Trịnh Văn Thiềm sinh năm 1980, giữ chức Phó tổng giám đốc Thaiholdings từ tháng 2/2021. Trước đó, ông Thiềm từng là lãnh đạo cấp cao tại nhiều doanh nghiệp như Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Kaito Cement, Giám đốc Công ty Cổ phần Xuân Thành Bình Phước, Công ty Cổ phần Xi măng Kaito Hà Tiên, Công ty TNHH MTV Thaigroup Bình Phước.

Còn ông Vũ Ngọc Định cũng sinh năm 1980, từng được bổ nhiệm chức Tổng giám đốc Thaiholdings từ tháng 4/2021. Đến tháng 7/2021, ông Định trở lại làm Phó tổng giám đốc Thaiholdings.

Ngoài ra, ông Vũ Ngọc Định từng giữ chức Tổng giám đốc, quản lý, chỉ đạo tổ chức thi công Dự án Biển 129 Quảng Nam – Đà Nẵng, thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Kim Liên, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Enclave Phú Quốc, thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Thaigroup.

Hiện ông Trịnh Văn Thiềm và Vũ Ngọc Định là thành viên HĐQT của Thaiholdings. Tính tới ngày 31/12/2022, ông Thiềm và ông Định đều đang nắm giữ 539.00 cổ phiếu THD, tương đương 0,15% vốn điều lệ của Thaiholdings.

Thời gian gần đây, Thaiholdings liên tục có sự biến động về nhân sự. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 diễn ra vào ngày 27/4 đã thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với ông Nguyễn Văn Thuyết – em trai ông Nguyễn Đức Thụy ("bầu" Thụy), đương kim Chủ tịch HĐQT LienVietPostBank.

Đồng thời, đại hội cũng miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT đối với các ông Nguyễn Văn Dũng và Nguyễn Văn Khoa.

Ở hướng ngược lại, đại hội đã bầu bổ sung các ông Nguyễn Chí Kiên, ông Phan Mạnh Hùng và bà Vũ Thanh Huệ vào HĐQT. Trong đó, ông Nguyễn Chí Kiên đã được bầu làm Chủ tịch HĐQT Thaiholdings thay cho ông Nguyễn Văn Thuyết.

Với sự bổ sung nhân sự nêu trên, HĐQT Thaiholdings có 5 thành viên, gồm: ông Nguyễn Chí Kiên, ông Phan Mạnh Hùng, bà Vũ Thanh Huệ, ông Vũ Ngọc Định và bà Trần Thị Thanh Giang (thành viên độc lập).

Cũng tại đại hội, Thaiholdings đã bầu bà Bùi Thị Thanh Nhàn vào vị trí thành viên Ban kiểm soát. Đồng thời, bà Nguyễn Thu Vân được bầu làm Trưởng ban kiểm soát thay ông Bùi Lê Quang (được từ nhiệm từ tháng 10/2022).

Về tình hình kinh doanh, năm 2022, Thaiholdings đạt 4.113 tỷ đồng doanh thu thuần, 415 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 301 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2023, Thaiholdings đặt mục tiêu "đi lùi" với doanh thu thuần hợp nhất đạt 3.272 tỷ đồng, bằng 79,6% thực hiện của năm 2022. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 358 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 241 tỷ đồng, lần lượt bằng 86,3% và 80% thực hiện của năm 2022.

Hoài Anh

Theo VietnamFinance