PNJ báo lãi kỷ lục gần 2.000 tỷ đồng trong năm 2023

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa công bố kết quả kinh doanh năm 2023 với doanh thu thuần đạt 33.137 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.971 tỷ đồng.

PNJ báo lãi kỷ lục trong năm 2023, đạt hơn 1.970 tỷ đồng.
PNJ báo lãi kỷ lục trong năm 2023, đạt hơn 1.970 tỷ đồng.

Báo cáo kinh doanh của PNJ cho biết, quý IV/2023, công ty ghi nhận doanh thu thuần đạt 9.760 tỷ đồng (tăng 17,6% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 632 tỷ đồng (tăng 34,4% so với cùng kỳ).

Theo đó, lũy kế cả năm doanh thu thuần của PNJ đạt 33.137 tỷ đồng (giảm nhẹ 2,2% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế đạt 1.971 tỷ đồng (tăng 8,9% so với cùng kỳ) và chính thức hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm 2023. Đây cũng là mức lợi nhuận năm cao kỷ lục của PNJ.

Trong đó, doanh số đến từ mảng trang sức chiếm 66,8% trong tổng cơ cấu doanh thu năm 2023 (bao gồm 58,2% bán lẻ và 8,6% bán sỉ).

Bên cạnh đó, biên lợi nhuận gộp trung bình năm 2023 của công ty đạt 18,3%. Biên lợi nhuận đạt được do nhiều yếu tố, bao gồm nỗ lực giảm giá vốn hàng bán.​ Tổng chi phí hoạt động năm 2023 tăng 0,8% so với cùng kỳ do mở rộng hệ thống bán lẻ. Tỷ lệ chi phí hoạt động/lợi nhuận gộp giảm từ mức 59,1% năm 2022 xuống còn 58,3% năm 2023 nhờ tối ưu hoá vận hành.​

Trong năm 2023, PNJ đã mở mới 48 cửa hàng để tăng cường độ phủ, chuyển đổi mô hình kinh doanh của 3 cửa hàng độc lập PNJ Watch và 2 cửa hàng PNJ Art để tối ưu hiệu quả chi phí. Tính đến cuối tháng 12/2023, PNJ đã chạm mốc 400 cửa hàng tại 55/63 tỉnh thành.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance