Quận rộng nhất Thủ đô Hà Nội chuẩn bị có tuyến đường mới 4 làn xe

Theo quyết định, tuyến đường này nối từ đê sông Hồng tới khu đô thị Thạch Bàn trên địa bàn quận này.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội mới đây đã quyết định về việc phê duyệt phương án vị trí tuyến đường quy hoạch nối từ đê sông Hồng đến khu đô thị Thạch Bàn, quận Long Biên, tỷ lệ 1/500.

Theo đó, phương án vị trí tuyến đường quy hoạch do Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội lập, được Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội thẩm định.

Các tuyến đường đi qua địa bàn phường Thạch Bàn (quận Long Biên, TP. Hà Nội) được xác định phù hợp Quy hoạch phân khu đô thị N10, tỷ lệ 1/2.000 đã được UBND thành phố phê duyệt tại Quyết định số 6115/QĐ-UBND ngày 21/11/2014.

Điểm đầu tuyến đường này giao với đường hành lang chân đê sông Hồng; điểm cuối  đấu nối với tuyến đường đã xây dựng theo quy hoạch trong khu đô thị Thạch Bàn. Tổng chiều dài tuyến đường khoảng 1.154m.

Quận Long Biên chuẩn bị có thêm một tuyến đường mới với 4 làn xe
Quận Long Biên chuẩn bị có thêm một tuyến đường mới với 4 làn xe

Quy mô mặt cắt ngang tuyến đường: Đoạn tuyến từ đê sông Hồng  đến đường Cổ Linh có quy mô mặt cắt ngang đường rộng 25m, trong đó lòng đường xe chạy rộng 15m (4 làn xe); vỉa hè hai bên rộng 2x5m.

Đoạn tuyến từ đường Cổ Linh đến đấu nối đường trong Khu đô thị Thạch Bàn có mặt cắt ngang đường rộng 30m, trong đó lòng đường xe chạy rộng 15m (4 làn xe); vỉa hè hai bên rộng 2x7,5m.

Các nút giao giữa tuyến đường với các đường ngang khác được thiết kế giao bằng trong đó, chỉ giới đường đỏ nút giao với các tuyến đường đê sông Hồng, đường Cổ Linh hiện có được xác định cụ thể tại bản vẽ; chỉ giới đường đỏ nút giao với các tuyến đường còn lại theo quy hoạch dự kiến chỉ xác định sơ bộ và sẽ được xác định cụ thể, bổ sung (nếu có) trong quá trình lập quy hoạch chi tiết hai bên tuyến đường hoặc các dự án đầu tư xây dựng các tuyến đường ngang được cấp thẩm quyền phê duyệt.

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận bản vẽ phương án vị trí tuyến đường phù hợp với nội dung theo Quyết định; chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản vẽ Phương án vị trí tuyến đường trình duyệt.

Đồng thời, TP. Hà Nội giao UBND quận Long Biên chủ trì, phối hợp với Sở Quy hoạch - Kiến trúc và các cơ quan liên quan tổ chức công bố công khai và bàn giao hồ sơ phương án vị trí tuyến đường được duyệt cho UBND phường Thạch Bàn, các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện; triển khai cắm mốc giới đồng thời trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến đường

Với diện tích gần 60,1km2, Long Biên là quận rộng nhất Thủ đô Hà Nội. Long Biên có 14 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường: Cự Khối, Thạch Bàn, Long Biên, Bồ Đề, Ngọc Thụy, Ngọc Lâm, Gia Thụy, Thượng Thanh, Việt Hưng, Phúc Đồng, Sài Đồng, Phúc Lợi, Giang Biên, Đức Giang.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống