Quần thể du lịch hơn 7.000 tỷ của Sun Group tại Lạng Sơn đến nay ra sao?

Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn (Lạng Sơn) của Tập đoàn Sun Group được phê duyệt chủ trương đầu tư vào tháng 5/2018 và dự kiến hoàn thành trong quý IV/2028.

Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn (Lạng Sơn) có tổng diện tích đất sử dụng khoảng 692 ha, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là 7.353 tỷ đồng. Nhà đầu tư thực hiện dự án là Công ty TNHH Mặt trời Mẫu Sơn (một trong những công ty thuộc Tập đoàn Sun Group). 

Sau 4 năm triển khai, đến hiện tại, nhà đầu tư đã cắm mốc và bàn giao mốc giải phóng mặt bằng cho huyện Lộc Bình (theo mốc bàn giao năm 2019 và cắm mốc điều chỉnh bàn giao tháng 11/2021) với diện tích khoảng 118,2 ha. Trong đó, khu vực Đỉnh Mẫu Sơn khoảng 31 ha; Khu núi Phặt Chỉ, xã Mẫu Sơn khoảng 39,2 ha; Khu vực Ga đi, xã Khánh Xuân khoảng 48 ha.

Một góc đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn
Một góc đỉnh Mẫu Sơn, Lạng Sơn

Cụ thể, khu vực Đỉnh Mẫu Sơn đã thống kê, đo đạc, kiểm đếm được 20/27 hộ gia đình, cá nhân, tổ chức với diện tích trên 29,5 ha, đạt 95,2%, đã chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 8 hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư với kinh phí trên 19 tỷ đồng. 

Khu vực Núi Phặt Chỉ (xã Mẫu Sơn) đã thống kê, đo đạc, kiếm đếm được 5/5 hộ gia đình, cá nhân với diện tích 39,26 ha, đạt 100%; đang hoàn thiện hồ sơ để thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo quy định.

Khu vực Ga đi (xã Khánh Xuân) đã thực hiện thống kê, đo đạc, kiếm đếm được 128/128 trường hợp hộ gia đình, cá nhân, với diện tích 44,93 ha đạt 100% diện tích phải bồi thường, đã chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ cho 61 trường hợp với tổng số tiền 23 tỷ đồng, diện tích vận động bàn giao mặt bằng trước 24,7 ha, đạt 55%.

Trước đó, theo kế hoạch, dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn được chia thành 3 phân vùng: Phân vùng 1 là không gian du lịch nghỉ dưỡng Mẫu Sơn - Khu trung tâm và phụ cận (Khu vực phía Tây Mẫu Sơn) khoảng 376,8 ha; Phân vùng 2 là không gian du lịch tâm linh Mẫu Sơn (Khu vực phía Đông Mẫu Sơn) khoảng 221,2 ha; Phân vùng 3 là không gian du lịch khám phá Mẫu Sơn (Khu vực phía Nam Mẫu Sơn) khoảng 94,3 ha; tổng mức đầu tư 3.499 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, tháng 4/2022, dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn được điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư. Sau điều chỉnh, dự án được tách thành 3 dự án thành phần. Dự án 1 là Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn, diện tích sử dụng khoảng 22,5 ha; dự án 2 là Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn giai đoạn II, diện tích sử dụng khoảng 99,3 ha; dự án 3 là Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn giai đoạn III, diện tích sử dụng khoảng 570,5 ha.

Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn (Lạng Sơn) là dự án trọng điểm của tỉnh Lạng Sơn và nằm trong quy hoạch lộ trình phát triển du lịch Mẫu Sơn đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Mục tiêu là trở thành khu du lịch quốc gia, với sản phẩm du lịch đặc trưng là du lịch nghỉ dưỡng núi, du lịch văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái 4 mùa của vùng Trung du miền núi Bắc Bộ và cả nước.

Quang Thân

Theo VietnamFinance