Quảng Nam: 16 dự án tại thị trấn Ái Nghĩa đang chậm triển khai

Mặc dù công tác chuyển đổi mục đích sử dụng đất của thị trấn Ái Nghĩa đạt tỷ lệ hơn 90% nhưng địa phương vẫn có nhiều dự án chậm triển khai.

UBND tỉnh Quảng Nam mới đây đã có buổi làm việc với UBND thị trấn Ái Nghĩa và xã Điện Quang về tình hình triển khai thực hiện kế hoạch thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn.

Cụ thể, trong giai đoạn 2020 - 2022, trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa thực hiện 10 dự án chuyển đổi mục đích sử dụng đất với tổng diện tích là 30,71 ha, đến nay đã triển khai 9/10 dự án, đạt tỷ lệ 93,94%; tại xã Điện Quang có 14 dự án trong danh mục triển khai thực hiện thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất với diện tích khoảng 42,1 ha.

Quảng Nam: 16 dự án tại thị trấn Ái Nghĩa đang chậm triển khai - Ảnh 1

Mặc dù vậy, nhiều dự án có trong kế hoạch sử dụng đất nhưng trên 3 năm chưa triển khai thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất, trong đó Ái Nghĩa có 16 dự án với diện tích 237,84 ha và xã Điện Quang có 4 dự án chiếm diện tích khoảng 20,42 ha...

Tuy tình hình thực hiện kế hoạch thu hồi đất và chuyển đổi mục đích sử dụng đất trên địa bàn các địa phương đạt được một số kết quả đáng ghi nhận, phát huy được hiệu quả nguồn tài nguyên đất, thu hút dự án vào đầu tư địa bàn. 

Song vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, nhất là công tác phối hợp chưa đồng bộ, chặt chẽ giữa ngành với chính quyền xã, thị trấn trong việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất; triển khai dự án chậm so với thời gian đăng ký; nhiều dự án quá 3 năm vẫn chưa triển khai thực hiện song chưa công bố điều chỉnh, hủy bỏ thu hồi đất...

Bên cạnh ghi nhận nhiều kết quả đạt được, UBND tỉnh Quảng Nam cũng chỉ ra một số hạn chế, bất cập, cụ thể: chất lượng tư vấn chưa sát với thực tiễn, chưa dự lường, dự báo các yếu tố tác động đến quy hoạch sử dụng đất; quá trình thẩm định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp trên còn chậm... 

Tỉnh đề nghị địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất danh mục thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, kịp thời trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; đồng thời mạnh dạn rà soát, công bố các danh mục dự án quá 3 năm chưa triển khai thực hiện và chưa có quyết định thu hồi đất nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân.

Linh Linh

Theo Chất lượng và cuộc sống