Quảng Nam lên kế hoạch xây gần 20.000 căn nhà ở xã hội

UBND tỉnh Quảng Nam đặt chỉ tiêu phát triển, đầu tư xây dựng khoảng 19.600 căn nhà ở xã hội, nhà ở xã hội cho công nhân khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2025 - 2030.

Quảng Nam sẽ xây dựng 19.600 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Ảnh: Phước Nguyên
Quảng Nam sẽ xây dựng 19.600 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2021-2030. Ảnh: Phước Nguyên

Để đảm bảo nguồn lực thực hiện, Quảng Nam sẽ sử dụng hiệu quả quỹ đất đã được bố trí để phát triển, đầu tư dự án nhà ở xã hội trên địa bàn. Đồng thời, bố trí nguồn vốn từ ngân sách nhà nước thực hiện các Đề án của Chính phủ để phát triển nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách, bao gồm đối tượng chính sách về nhà ở xã hội; 

Bên cạnh đó, sẽ huy động nguồn vốn xã hội hóa khác để phát triển nhà ở xã hội; triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân; đồng thời xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở theo chính sách về nhà ở xã hội theo quy định.

Song song đó, tỉnh Quảng Nam khuyến khích các thành phần kinh tế, nhà đầu tư kinh doanh bất động sản; ngoài việc phát triển, đầu tư các dự án khu đô thị, khu nhà ở, cần quan tâm đến việc đầu tư phát triển nhà ở xã hội dành cho các đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp. 

Phước Nguyên

Theo VietnamFinance