Quảng Ngãi thu hút đầu tư có chọn lọc, xúc tiến với các nước có công nghiệp hiện đại

Năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi xác định tập trung thu hút các dự án đầu tư có chất lượng; trong đó, ưu tiên xúc tiến đầu tư nước ngoài tại các thị trường truyền thống và đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư ở các nước có nền công nghiệp hiện đại.

Thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm 2022, địa phương đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực khi hoàn thành thắng lợi 25/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 8,08%, thu ngân sách nhà nước đạt cao nhất từ trước đến nay với hơn 34.000 tỷ đồng, vượt gần 80% dự toán Trung ương giao.

Công tác tổ chức lập quy hoạch, nhất là các quy hoạch quan trọng của tỉnh được ưu tiên triển khai thực hiện, đảm bảo tiến độ, chất lượng, khoa học và khả thi. Đây được xem là công cụ cực kỳ quan trọng để định hướng cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những giai đoạn đến.

Đến nay, quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã trình Hội đồng thẩm định và đang được lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng; đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng khu kinh tế Dung Quất đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đã được Bộ Xây dựng thẩm định, chuẩn bị trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Với sự chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu của Chủ tịch UBND tỉnh, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc - Nam phía đông, đoạn qua địa bàn tỉnh đến nay đã bàn giao mặt bằng theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18/NQ-CP ngày 11/02/2022 của Chính phủ và sẽ bàn giao 100% mặt bằng trước ngày 30/6/2023.

Công tác giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả khá cao và nằm trong tốp 10 tỉnh, thành có tỷ lệ giải ngân cao nhất nước. Đến ngày 31/12/2022, tỷ lệ giải ngân đạt 127% so kế hoạch vốn Trung ương giao và đạt 93,5% so kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao.

Xúc tiến đầu tư ở các nước có nền công nghiệp hiện đại

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, bước vào năm 2023, tỉnh xác định tập trung thu hút các dự án đầu tư có chất lượng theo danh mục dự án trọng điểm thu hút đầu tư giai đoạn 2021 - 2025. Trong đó, ưu tiên xúc tiến đầu tư nước ngoài tại các thị trường truyền thống như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan; đồng thời đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư ở các nước có nền công nghiệp hiện đại đáp ứng nhu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng hiện đại, bền vững.

Địa phương cũng tập trung đẩy mạnh phát triển công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành công nghiệp công nghệ cao; phát triển công nghiệp hỗ trợ cho các cụm ngành công nghiệp có lợi thế. Rà soát, kịp thời sửa đổi, bổ sung và xây dựng các cơ chế chính sách phát triển ngành công nghiệp theo Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày 11/5/2021 của Tỉnh ủy về huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đẩy mạnh phát triển công nghiệp nhằm tạo cơ sở, khung pháp lý cho phát triển công nghiệp phù hợp với yêu cầu thực tiễn của tỉnh.

Bên cạnh đó, tỉnh Quảng Ngãi sẽ thực hiện đề án tái cơ cấu ngành công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Giảm tỷ trọng sản phẩm công nghiệp sơ chế, gia công, lắp ráp và tăng tỷ trọng nội địa hóa sản phẩm đối với một số sản phẩm công nghiệp chủ lực. Phát triển ngành chế biến thực phẩm, chế biến gỗ. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư triển khai đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án lớn, có sức lan tỏa. Thu hút các dự án tạo ra sản phẩm có giá trị gia tăng cao, công nghệ hiện đại vào Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Địa phương này cũng đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu sản xuất nông nghiệp, phát triển theo hướng chuyên sâu, bền vững. Tiếp tục triển khai kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Tạo môi trường thuận lợi, khuyến khích các doanh nghiệp liên kết, sản xuất theo chuỗi giá trị, nhân rộng mô hình liên kết 4 nhà phát triển sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh.

Khánh Hồng

Theo VietnamFinance