Quảng Ninh: Giải ngân vốn đầu tư công chậm do tồn tại nhiều nguyên nhân 'cố hữu'

Tính đến giữa tháng 9, Quảng Ninh mới giải ngân được gần 7.300 tỷ đồng trong tổng 16.810 tỷ đồng kế hoạch vốn được giao, đạt 43,3% kế hoạch. Như vậy, giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ninh đang chậm hơn rất nhiều so với mục tiêu đề ra.

Theo kế hoạch, đến hết ngày 30/9/2022, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của Quảng Ninh sẽ phải đạt tỷ lệ 80% và hết năm phải hoàn thành giải ngân 100% nguồn vốn ngân sách địa phương.

Tuy nhiên, hiện tại, tỷ lệ giải ngân của Quảng Ninh thấp, không đạt được như kỳ vọng. 

Công trình đầu tư công thuộc huyện Bình Liêu - Quảng Ninh
Công trình đầu tư công thuộc huyện Bình Liêu - Quảng Ninh

Có nhiều nguyên nhân "cố hữu" dẫn đến tình trạng trên. Trong đó, nguyên nhân phổ biến là do việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư giải phóng mặt bằng bị chậm. Công tác này thực hiện chậm vì còn nhiều bất cập về đơn giá bồi thường, khó khăn trong di dời các công trình tiện ích, chồng chéo giữa quy hoạch sử dụng đất và các quy hoạch xây dựng...

Nguyên nhân nữa là thời gian thực hiện các hồ sơ, thủ tục đầu tư công, đầu tư xây dựng, thu hồi đất giải phóng mặt bằng, đấu thầu rất dài, trong đó, có những gói thầu dự án thủ tục đấu thầu đến 6 tháng (một số dự án sử dụng nguồn vốn ODA phải tổ chức đấu thầu quốc tế).

Việc giải ngân chậm còn bởi nhiều dự án còn vướng mắc về việc xác định nguồn đất đắp và vị trí đổ thải, thiếu mặt bằng tổ chức thi công; cùng với đó công tác lập kế hoạch, chuẩn bị đầu tư của các đơn vị, địa phương, chủ đầu tư chưa bám sát vào khả năng thực hiện; công tác chỉ đạo, điều hành tổ chức thực hiện một số chủ đầu tư còn lúng túng... Ngoài ra, sự biến động của giá xây dựng, giá nguyên nhiên vật liệu quá lớn...

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Tường Văn nhấn mạnh, Quảng Ninh sẽ không điều chỉnh giảm kế hoạch vốn cho các đơn vị được giao làm chủ đầu tư và các dự án.

Trong bối cảnh hiện nay, Quảng Ninh luôn xác định, đầu tư công là một trong những trụ cột đảm bảo tăng trưởng. Bởi vậy, việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Giai đoạn những tháng cuối năm sẽ là “thời điểm vàng” để Quảng Ninh bứt tốc, hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2022.

Để đạt được điều trên, Chủ tịch Nguyễn Tường Văn đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung vào công tác phối hợp giải quyết các vướng mắc khó khăn trong việc triển khai thi công các dự án và giải ngân vốn đầu tư công. 

Quảng Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải tăng cường quản lý hiệu lực, hiệu quả đất đai, nhất là nguồn gốc đất, quy hoạch sử dụng các loại đất… hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ thực hiện. 

Đối với các chủ đầu tư và các nhà thầu, UBND tỉnh Quảng Ninh đã yêu cầu, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, nhất là các dự án được bổ sung vốn để khởi công mới năm 2022 và các dự án trọng điểm; tập trung hoàn thiện các hồ sơ thanh toán theo quy định, hạn chế tối đa việc điều chỉnh phương án đền bù, bảo đảm tiến độ…

Đặc biệt, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để hoàn thành thủ tục đầu tư, nâng cao tính khả thi của các dự án để có thể triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2023, tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, không để chậm trễ.

Quang Thân

Theo VietnamFinance