Quý IV/2023: Hà Nội trình Chính phủ đề án đưa Đông Anh, Gia Lâm lên quận

Theo kế hoạch, UBND thành phố Hà Nội sẽ hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ về đề án đối với 2 huyện Đông Anh, Gia Lâm hoàn thành trong quý IV/2023. Trong khi đó, 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì sẽ được hoàn thành trong năm 2025.

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện đề án đầu tư, xây dựng 5 huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng thành quận.  

Thành phố yêu cầu các huyện: Đông Anh, Gia Lâm, Thanh Trì, Hoài Đức, Đan Phượng tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các đề án đầu tư, xây dựng các huyện thành quận để hoàn thành việc đạt các tiêu chí thành lập quận, phường. Đối với các tiêu chí chưa đạt, các địa phương xây dựng giải pháp, cân đối nguồn lực để thực hiện đạt tiêu chí.

Theo dự kiến, Ban Chỉ đạo sẽ báo cáo UBND thành phố, Thành ủy về việc hoàn thiện hồ sơ, đề án đối với 2 huyện: Đông Anh, Gia Lâm trong tháng 6/2023; đối với 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì hoàn thành trong quý II/2024.

UBND thành phố sẽ trình HĐND thành phố thông qua chủ trương đề nghị đề án đối với 2 huyện Đông Anh, Gia Lâm hoàn thành trong tháng 7/2023; 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì, hoàn thành trong quý III/2024.

Hoàn thiện hồ sơ, trình Chính phủ về đề án đối với 2 huyện Đông Anh, Gia Lâm hoàn thành trong quý IV/2023; 3 huyện Đan Phượng, Hoài Đức, Thanh Trì hoàn thành trong năm 2025.

Kết quả thực hiện các tiêu chí đến hết năm 2022, về 2 tiêu chuẩn "diện tích tự nhiên" và "quy mô dân số" của đơn vị hành chính để huyện thành quận, cả 5 huyện đều đạt.

Đối với 2 tiêu chí xã thành phường, hầu hết các xã không đạt (huyện Đông Anh có 16/24 xã đạt; huyện Gia Lâm 4/22 xã đạt; huyện Hoài Đức 3/22 xã đạt; huyện Thanh Trì 2/16 xã đạt; huyện Đan Phượng 2/16 xã đạt). Đến nay, chỉ có huyện Gia Lâm có dự thảo phương án đề xuất sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; các huyện còn lại chưa báo cáo.

Kết quả huyện tự đánh giá thực hiện các tiêu chí thuộc các nhóm “Cơ cấu và trình độ phát triển kinh tế - xã hội” và “Hệ thống cơ sở hạ tầng đô thị”, cả 5 huyện đều chưa đáp ứng đủ 31 tiêu chí huyện thành quận và 16 tiêu chí xã thành phường.

Theo báo cáo đánh giá của các huyện và rà soát sơ bộ của các sở, ngành, về tiêu chí huyện thành quận, 2 huyện Đông Anh và Gia Lâm đã đạt mức tối thiểu quy định (đối với nhóm cơ sở hạ tầng đô thị, huyện Gia Lâm đạt 24/25 tiêu chí, huyện Đông Anh đạt 22/25 tiêu chí); các huyện còn lại chưa đạt.

Về tiêu chí xã thành phường, huyện Đông Anh đã đạt mức tối thiểu nhóm cơ sở hạ tầng đô thị (10/13 tiêu chí); huyện Gia Lâm đạt mức tối thiểu nhóm cơ sở hạ tầng đô thị theo phương án điều chỉnh địa giới (10/13 tiêu chí).

Bên cạnh đó, hiện nay, theo quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, 4 huyện: Gia Lâm, Đông Anh, Đan Phượng, Hoài Đức vẫn còn một phần là khu vực nông thôn (nằm ngoài phạm vi phát triển đô thị). Theo báo cáo của 5 huyện, đến nay, còn 8 tiêu chí do 6 sở, ngành phụ trách đang vướng mắc trong việc xác định phương pháp tính toán và đang xin ý kiến hướng dẫn của bộ, ngành chủ quản.

Anh Hùng

Theo VietnamFinance