Rao bán 3,7 triệu cổ phiếu ACB của ông Nguyễn Đức Kiên

Số cổ phiếu này đã lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vừa nhận được công văn đề ngày 5/7 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai (Hà Nội) về việc bán tài sản để thi hành án.

Theo đó, Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai phối hợp với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Công ty TNHH Chứng khoán ACB tổ chức bán tài sản là 3.703.786 cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Á Châu (Mã CK: ACB) tại tài khoản chứng khoán mang tên ông Nguyễn Đức Kiên, đã lưu ký tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

3,7 triệu cổ phiếu ACB của ông Nguyễn Đức Kiên sẽ được bán để thi hành án.  
3,7 triệu cổ phiếu ACB của ông Nguyễn Đức Kiên sẽ được bán để thi hành án.  
 

Thời gian thực hiện bán diễn ra trong thời gian 3 ngày, bắt đầu từ ngày 9/7, theo phương thức khớp lệnh tập trung theo giá thị trường tại ngày bán

Số lượng cổ phiếu bán phụ thuộc vào giá cổ phiếu tại thời điểm bán để số tiền thu được tương ứng với số tiền 76, 523 tỷ đồng.

Trước khi mở cuộc bán tài sản một ngày làm việc, người phải thi hành án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền được nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán tài sản/

Mặc dù đang trong thời gian thụ án bởi liên quan đến hành vi phạm tội về kinh tế, ông Nguyễn Đức Kiên vẫn đang sở hữu hơn 31,5 triệu cổ phiếu ACB. Số cổ phiếu này hiện có giá trị thị trường là hơn 1.100 tỷ đồng.

Minh Thái

Theo Đất Việt