Sau 9 phiên giao dịch, Nông nghiệp BaF mới công bố thông tin kế toán trưởng bị bán giải chấp cổ phiếu

Mới đây, ông Ngô Cao Cường, kế toán trưởng của Nông nghiệp BaF công bố thông tin bị bán giải chấp cổ phiếu 9 phiên.

Thông tin công bố bán giải chấp cổ phiếu của ông Ngô Cao Cường
Thông tin công bố bán giải chấp cổ phiếu của ông Ngô Cao Cường

Cụ thể, ông Ngô Cao Cường, Kế toán trưởng CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam vừa bị bán giải chấp 24.500 cổ phiếu BAF để giảm sở hữu từ 66.900 cổ phiếu về còn 42.400 cổ phiếu, giao dịch được thực hiện từ ngày 14/11 đến ngày 21/11/2022.

Được biết, từ ngày 25/5 đến ngày 15/11, cổ phiếu BAF giảm hơn 58,6% từ 38.300 đồng về 15.850 đồng/cổ phiếu, sau đó hồi phục, tính tới ngày 6/12 đang giao dịch vùng 19.050 đồng/cổ phiếu.

Như vậy, với giá 19.050 đồng/cổ phiếu, cổ phiếu BAF đang thấp hơn 50,3% so với đỉnh ngày 25/5 và đồng thời cao hơn 20,2% so với đáy ngày 15/11.

Điểm đáng lưu ý, ngày 5/12, CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam mới công bố thông tin Kế toán trưởng bị bán giải chấp và ngày 6/12, thông tin mới được công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE).

Như vậy, kết thúc 9 phiên giao dịch, Kế toán trưởng CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam mới công bố thông tin bị bán giải chấp.

Theo điểm đ, Điều 33 của Thông tư 96/2020/TT-BTC quy định: “Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất giao dịch (trường hợp giao dịch kết thúc trước thời hạn đăng ký) hoặc kết thúc thời hạn dự kiến giao dịch, người nội bộ và người có liên quan phải công bố thông tin về kết quả giao dịch đồng thời giải trình nguyên nhân không thực hiện được giao dịch hoặc không thực hiện hết khối lượng đăng ký (nếu có) theo mẫu quy định tại Phụ lục XV hoặc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư này”.

Như vậy, căn cứ quy định luật pháp hiện hành, Kế toán trưởng CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam có dấu hiệu báo cáo kết quả giao dịch trễ hơn so với quy định.

Được biết, cổ phiếu BAF chỉ là một cổ phiếu mới niêm yết trên sàn HoSE hơn 1 năm, cổ phiếu niêm yết ngày 3/12/2021. Trong đó, Chủ tịch là ông Trương Sỹ Bá, ông Trương Sỹ Bá đồng thời cũng là Chủ tịch Tập đoàn Tân Long.

9 tháng đầu năm, doanh thu BaF giảm một nửa

Theo đó, tại báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022, trong đó ghi nhận doanh thu thuần đạt 1.920 tỷ đồng, giảm 49,7% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, với việc giá vốn giảm tới 54,5%, lợi nhuận gộp của công ty vẫn tăng gấp 3 lần lên 215,6 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý III của BaF
Nguồn: BCTC hợp nhất quý III của BaF

Doanh thu tài chính của công ty dù tăng 146% nhưng không đóng góp nhiều vào cơ cấu doanh thu với 776,4 triệu đồng. Lợi nhuận khác đạt 14,3 tỷ đồng, cao hơn nhiều khoản lỗ 1,2 tỷ đồng của quý 3/2021. Chi phí quản lý doanh nghiệp và chi phí bán hàng lần lượt tăng 38,3% và 611% so với cùng kỳ lên 19,5 tỷ đồng và 24,2 tỷ đồng.

Khấu trừ các loại chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 3/2022 của công ty là 158 tỷ đồng, tăng gấp 3,6 lần so với quý 3/2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của BAF đạt 4.890 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 286,24 tỷ đồng, lần lượt giảm 46,1% và tăng 16,8% so với cùng kỳ. Tương ứng hoàn thành 82,2% kế hoạch kinh doanh và 71,1% chỉ tiêu lợi nhuận năm 2022 đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên hồi tháng 3 vừa qua.

Tại thời điểm 30/9/2022, quy mô tổng tài sản của BAF ở mức 5.119,2 tỷ đồng, giảm 6,2% so với thời điểm đầu năm. Trong đó khoản mục tiền và tương đương tiền tăng 13,5% lên 330,2 tỷ đồng; các khoản phải thu ngắn hạn giảm một nửa về 1.443,9 tỷ đồng, hàng tồn kho tăng 38,3% lên 1.504,8 tỷ đồng...

Tại bảng cân đối kế toán, nợ phải trả giảm 15,6% xuống còn 3.378,1 tỷ. Nợ ngắn hạn chiếm phần lớn với 2.718,2 tỷ đồng, trong đó 2.128,6 tỷ đồng là phải trả người bán ngắn hạn, 250 tỷ đồng người mua trả tiền trước ngắn hạn, vay ngắn hạn 249,1 tỷ đồng,… nợ dài hạn chiếm 660 tỷ đồng, chủ yếu là khoản vay dài hạn 655 tỷ đồng.

Giải trình về kết quả trên, BAF cho biết 9 tháng qua, sản lượng và doanh thu tăng do cơ cấu đàn dần đi vào ổn định, các trại mới đã đi vào vận hành. Cùng với đó, giá heo hơi trung bình quý 3 tăng 21% so với năm trước, tác động làm chỉ số kinh doanh tăng.

VNDIRECT dự báo lợi nhuận tăng 22,4%/10,2% so với cùng kỳ trong giai đoạn 2023- 2024 nhờ việc mở rộng quy mô trang trại và tiến vào mảng chế biến thịt.

BAF ban đầu kinh doanh nông sản sau đó lấn sân sang kinh doanh thức ăn chăn nuôi - trang trại - thực phẩm (3F) và thông qua một số thương vụ M&A từ năm 2020.

Hiện tại, BAF tập trung vào chuỗi giá trị chăn nuôi khép kín với hai nhà máy thức ăn chăn nuôi và 15 trang trại lợn với quy mô hơn 200.000 con, thuộc top 5 doanh nghiệp chăn nuôi heo lớn nhất cả nước.

Được biết, BAF được thành lập vào năm 2017 và chính thức giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) vào cuối năm 2021. Công ty hoạt động chính trong lĩnh vực chăn nuôi, phân phối giống vật nuôi, kinh doanh nông sản và chế biến thức ăn gia súc. Hoạt động kinh doanh của BAF được thực hiện theo mô hình khép kín 3F bao gồm thức ăn, trang trại và chế biến.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống