Siba Group của ông Trương Sỹ Bá đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE

CTCP Tập đoàn Cơ khí Công nghệ cao Siba (Siba Group) vừa được HOSE chấp thuận niêm yết 25 triệu cổ phiếu với mã SBG.

 - Siba Group của ông Trương Sỹ Bá đăng ký niêm yết cổ phiếu tại HOSE - Ảnh 1

Ông Trương Sỹ Bá, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF), CTCP Siba Holdings, CTCP Tập đoàn Tân Long, CTCP Khai thác và Xuất nhập khẩu khoáng sản Thiên Long.

Đây là thành viên thứ hai của CTCP Siba Holdings niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) sau CTCP Nông nghiệp BaF Việt Nam (BAF).

Được biết, BAF chào sàn HOSE vào ngày 3/12/2021. Đến nay, BAF có 143,52 triệu cổ phiếu lưu hành với vốn hóa thị trường 3.703 tỷ đồng. Trong đó, Siba Holdings sở hữu 40,48% vốn điều lệ của BAF.

Ông Trương Sỹ là Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật của BAF, Siba Holdings, CTCP Tập đoàn Tân Long, CTCP Khai thác và Xuất nhập khẩu khoáng sản Thiên Long.

Hiện tại, Siba Group có vốn điều lệ 250 tỷ đồng với cổ đông lớn chi phối là Siba Holdings sở hữu 55,6%. Ông Nguyễn Văn Đức, thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Siba Group sở hữu 6,06% vốn điều lệ Siba Group.

Ngành nghề kinh doanh chính của Siba Group là cơ khí chế tạo - xây lắp; thương mại và cung cấp dịch vụ; năng lượng. Địa bàn hoạt động kinh doanh chính ở các tỉnh thuộc miền Nam, đặc biệt là Phú Yên, Tây Ninh, Bạc Liêu…

Trong những năm vừa qua, nguồn thu chính của Siba Group chủ yếu từ thương mại nông sản chiếm 90% tổng doanh thu. Tuy nhiên, công ty đang có định hướng chuyển dần tập trung nguồn lực vào mảng cơ khí và năng lượng tái tạo.

Trong 9 tháng đầu năm nay, Siba Group đạt 3.093 tỷ đồng doanh thu thuần và 38 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng lần lượt 7,4% và 11,9% so cùng kỳ năm trước

Tại thời điểm 30/9/2023, Siba Group có tổng tài sản 1.178 tỷ đồng, giảm 44,1% (-928 tỷ đồng) so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu trị giá 636 tỷ đồng và chiếm tỷ trọng lớn nhất 54% tổng tài sản; các khoản phải thu đã giảm 49,2% (-615 tỷ đồng) so với đầu năm.

Ngoài ra, hàng tồn kho trị giá 193 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 13,8% tổng tài sản. Từ đầu năm đến nay, hàng tồn kho giảm 61,6% (-261 tỷ đồng).

Tương ứng, khoản mục nợ phải trả cũng giảm mạnh trong 9 tháng đầu năm nay. Tại thời điểm 30/9/2023, phải trả người bán ngắn hạn chỉ còn 551 tỷ đồng, giảm 62,3% (-911 tỷ đồng).

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống