SSI nhận định thị trường chứng khoán tích cực vào cuối năm 2022

CTCP Chứng khoán SSI chia sẻ, công ty có quan điểm tích cực đối với thị trường trong năm 2022, đặc biệt triển vọng vào nửa cuối năm rất rõ ràng.

CTCP Chứng khoán SSI tổ chức đại hội đồng cổ thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến vào 7/5/2022.  
CTCP Chứng khoán SSI tổ chức đại hội đồng cổ thường niên 2022 theo hình thức trực tuyến vào 7/5/2022.  

Trên đánh giá chung đó, SSI đã trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 kế hoạch kinh doanh năm nay và được đại hội thông qua. Theo đó, SSI phấn đấu đạt mục tiêu 10.330 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, tăng trưởng 31% so cùng kỳ năm trước (YoY), lợi nhuận trước thuế 4.370 tỷ đồng, 30% YoY, đi kèm là kế hoạch hành động cho từng khối kinh doanh.

SSI cũng nêu cao mục tiêu phát huy năng lực và vai trò của công ty chứng khoán đầu ngành, tăng cường các hoạt động đào tạo, phổ biến kiến thức cho nhà đầu tư, nỗ lực giúp thị trường chứng khoán trở thành một kênh huy động vốn hữu hiệu của nền kinh tế và giữ tài sản an toàn, hiệu quả cho người dân.

Đánh giá về kế hoạch kinh doanh năm nay, Tổng Giám đốc SSI Nguyễn Hồng Nam nhận định đây là một mục tiêu thách thức dựa trên cơ sở kịch bản thị trường tích cực hơn so với năm 2021. Tuy nhiên, với phương châm nâng cao hiệu quả hoạt động, giữ vững tốc độ tăng trưởng và tạo thêm giá trị cho các bên liên quan, SSI cũng đã chuẩn bị những phương án thực hiện cụ thể cho từng khối kinh doanh với tinh thần quyết liệt. SSI tiếp tục khẳng định tăng trưởng bền vững, đảm bảo hài hòa lợi ích các bên luôn là lựa chọn để công ty đồng hành cùng sự phát triển của thị trường, cổ đông, đối tác và các nhà đầu tư.

Đại hội thông qua phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông với tổng số lượng dự kiến là hơn 104 triệu cổ phiếu. Giá chào bán sẽ không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày HĐQT quyết định phê duyệt phương án phát hành chi tiết. Nguồn vốn thu được từ đợt chào bán sẽ được bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh với mục đích nâng cao năng lực bảo lãnh phát hành, năng lực đầu tư và năng lực giao dịch cho vay ký quỹ.

Bên cạnh, SSI tiếp tục thực hiện phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 và sửa đổi, bổ sung mục đích sử dụng vốn của đợt chào bán 6:1 đã thực hiện trong năm 2021 theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong quá trình xét duyệt hồ sơ đăng ký chào bán lần này. Đây là nội dung mới phát sinh, chưa được công bố trong tài liệu họp đại hội được công bố thông tin trước đó.

Đại hội cũng tiến hành bầu bổ sung ông Nguyễn Quốc Cường, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao làm thành viên HĐQT độc lập thay ông Ngô Văn Điểm đã hết nhiệm kỳ.

Chia sẻ với cổ đông về kết quả kinh doanh năm 2021 vừa qua, ông Nguyễn Hồng Nam cho biết, công ty đã thiết lập kỷ lục mới trong hoạt động kinh doanh sau hơn 20 năm hoạt động, với 7.786 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 72% YoY. Lợi nhuận trước thuế toàn công ty đạt 3.365 tỷ đồng, vượt 60% kế hoạch năm, tăng trưởng 116% YoY. Dư nợ ký quỹ của công ty cuối quý 4/2021 tăng trưởng mạnh lên mức 22.500 tỷ đồng.

Năm 2021, SSI cũng ghi nhận tăng trưởng kỷ lục về giá trị tổng tài sản, tăng 42% so với đầu năm và đạt mức 50.793 tỷ đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu cuối năm 2021 là 14.220 tỷ đồng, chiếm 28% tổng nguồn vốn và tăng trưởng 44%. Đáng chú ý, trong năm 2021, SSI đã huy động được nguồn vốn đáng kể từ các khoản vay chi phí hợp lý từ các ngân hàng nước ngoài trên cơ sở tín chấp - lên tới 267,5 triệu USD - thể hiện tín nhiệm của công ty ngày càng nâng cao đối với các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước.

Nguyễn Như

Theo Chất lượng và Cuộc sống