Sunshine Homes bán vốn tại 3 doanh nghiệp thành viên

Công ty Cổ phần Phát triển Sunshine Homes (UPCoM: SSH) cho biết vừa nhận được nghị quyết Hội đồng quản trị của hai công ty con là Công ty Cổ phần Sao Ánh Dương và Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Xuân Đỉnh về việc bán/chuyển nhượng toàn vốn cổ phần/phần vốn góp đang sở hữu tại 3 doanh nghiệp thành viên.

Các doanh nghiệp thành viên bao gồm: Công ty Cổ phần Sunshine AM, Công ty Cổ phần Xây lắp Sunshine E&C, Công ty TNHH Bảo Tín Sơn Tùng.

Sunshine Homes cho biết, sau khi hoàn thành việc bán/chuyển nhượng nêu trên, các doanh nghiệp này sẽ không còn là công ty con gián tiếp, công ty liên kết gián tiếp của công ty.

Theo báo cáo tài chính của Sunshine Homes, tại thời điểm cuối năm 2022, Sunshine AM là công ty con gián tiếp của doanh nghiệp với tỷ lệ phần sở hữu là 44,6%, tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ là 64,35% vốn.

Còn Sunshine E&C và Bảo Tín Sơn Tùng cũng là công ty liên kết gián tiếp của Sunshine Homes. Trong đó, tỷ lệ phần sở hữu và tỷ lệ quyền biểu quyết nắm giữ của Sunshine Homes tại Sunshine E&C và Bảo Tín Sơn Tùng lần lượt là 17,96% và 35% vốn. Tại thời điểm cuối năm 2022, giá gốc khoản đầu tư của Sunshine Homes vào Sunshine E&C và Bảo Tín Sơn Tùng lần lượt là 105 tỷ đồng và 175 tỷ đồng.

Ở diễn biến khác, Sunshine Homes mới đây cũng đã công bố thông tin về việc nhận được đơn từ nhiệm vị trí thành viên ban kiểm soát của ông Nguyễn Hoàng Anh và đơn từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT độc lập của ông Lương Thành Long.

Trong đơn từ nhiệm, cả ông Nguyễn Hoàng Anh và ông Lương Thành Long đều cho biết vì lý do cá nhân nên không thể sắp xếp được thời gian để đảm nhận công việc tại SSH.

Sunshine Homes cho biết việc miễn nhiệm sẽ có hiệu lực kể từ ngày được dại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua. Dự kiến, đại hội đồng cổ đông của SSH sẽ được tổ chức trong tháng 4/2023.

Kết thúc năm 2022, SSH thu về hơn 865 tỷ tổng doanh thu hợp nhất và 344 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, thực hiện được 86% kế hoạch lợi nhuận đề ra trong năm 2022. Tính đến thời điểm 31/12/2022, quy mô tổng tài sản của SSH là 19.381 tỷ đồng.

Bảo Duy

Theo VietnamFinance