Bộ Tài chính “lo ngại” cho nhà đầu tư khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng "nóng"

Bộ Tài chính “lo ngại” cho nhà đầu tư khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp tăng trưởng "nóng"

Khối lượng phát hành trái phiếu doanh doanh nghiệp (TPDN) riêng lẻ 7 tháng đầu năm tăng 17% so với cùng kỳ năm 2020. Thị trường tăng trưởng nóng, Bộ Tài chính liên tục cảnh báo nhà đầu tư TPDN nên tuân thủ pháp luật, và nắm rõ thông tin về trái phiếu trước khi đầu tư để hạn chế rủi ro.
"Vòng kim cô" quản Google, Facebook, Netflix...

"Vòng kim cô" quản Google, Facebook, Netflix...

Quy định mới lấp lỗ hổng trước đây, các nền tảng xuyên biên giới không thể viện cớ không đặt máy chủ, không đặt chi nhánh tại Việt Nam để trốn thuế.