Tập đoàn Sao Mai: Lãi quý I giảm 73%, nợ vay vượt ngưỡng 10.000 tỷ

Kết quả kinh doanh quý I/2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai (HoSE: ASM) không mấy tươi sáng khi doanh thu thuần giảm 5% và lợi nhuận sau thuế giảm 73% so với cùng kỳ năm trước.

Tập đoàn Sao Mai: Lãi quý I giảm 73%, nợ vay vượt ngưỡng 10.000 tỷ
Tập đoàn Sao Mai: Lãi quý I giảm 73%, nợ vay vượt ngưỡng 10.000 tỷ

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý I/2023, doanh thu thuần của ASM đạt 3.050 tỷ đồng, giảm 5% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu doanh thu cho thấy sự tăng trưởng của mảng kinh doanh cốt lõi là doanh thu thức ăn cá 1.215 tỷ đồng, tăng 2%. Tuy nhiên, các mảng quan trọng khác lại suy giảm khá mạnh, cụ thể: doanh thu cá xuất khẩu 827 tỷ đồng, giảm 6,6%; doanh thu bất động sản 31 tỷ đồng, giảm 72%; doanh thu thương mại 729 tỷ đồng, giảm 11%...

Vì thế, lợi nhuận gộp quý I/2023 chỉ đạt 380 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước.

Hoạt động tài chính trong quý khá mờ nhạt khi doanh thu chỉ 29 tỷ đồng, giảm 71%. Trong khi đó, chi phí tài chính tăng mạnh mẽ, tăng 82%, đạt 200 tỷ đồng (chủ yếu là chi phí lãi vay). Chi phí quản lý cũng tăng 18%, đạt 70 tỷ đồng.

Bởi vậy, kết quý I/2023, ASM có lợi nhuận trước thuế 95 tỷ đồng, giảm 74% và lợi nhuận sau thuế đạt 86 tỷ đồng, giảm 73% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2023, ASM đặt mục tiêu doanh thu 15.250 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 545 tỷ đồng. Như vậy, hết quý I/2023, công ty mới hoàn thành 20% mục tiêu doanh thu và 16% mục tiêu lợi nhuận.

Tại ngày 31/3/2023, tổng tài sản của ASM đạt 19.443 tỷ đồng, tăng 2% so với đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền đạt 613 tỷ đồng, giảm 28%; tiền gửi có kỳ hạn (đầu tư tài chính ngắn hạn) đạt 1.434 tỷ đồng, tăng 51%.

Các khoản phải thu đạt 4.549 tỷ đồng, tăng 7%. Hàng tồn kho đạt 3.118 tỷ đồng, không đổi (trong đó có 737 tỷ đồng hàng hóa bất động sản).

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang đạt 1.138 tỷ đồng, giảm nhẹ, bao gồm chủ yếu là các dự án bất động sản như: khu đô thị Bình Long (401 tỷ đồng), khu dân cư Lam Sơn Sao Vàng (132 tỷ đồng), dự án mua đất Mỹ Thới (164 tỷ đồng), khu đô thị mới Sao Mai xã Minh Sơn và thị trấn Triệu Sơn, huyện Triệu Sơn (41 tỷ đồng)…

Nợ phải trả của ASM tại ngày 31/3/2023 đạt 11.517 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Trong đó nợ vay đạt 10.047 tỷ đồng, tăng 2,3%. Nợ vay tăng là nguyên nhân chủ yếu của tình trạng chi phí tài chính tăng mạnh như trên.

Với vốn chủ sở hữu đạt 7.925 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm, hệ số D/E là 1,45 lần.

Lê Nguyễn

Theo VietnamFinance