Tòa nhà Sao Mai Building: Sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch sai quy định, chủ đầu tư tiếp tục nâng tầng trái phép?

Mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng vừa ban hành Kết luận Thanh tra số 39/KL-TTr ngày 17/5/2022 về nhiều dự án sai phạm phá vỡ quy hoạch hạ tầng đô thị. Trong đó phải kể đến dự án số 19 Lê Văn Lương, sau 2 lần điều chỉnh sai đã nâng tầng cao TB từ 7.5 tầng lên 16 tầng mà không tính toán giải pháp về hạ tầng kỹ thuật cũng như hạ tầng xã hội.

2 lần điều chỉnh sai quy định

Tại dự án số 19 đường Lê Văn Lương do Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai làm chủ đầu tư, Thanh tra Bộ Xây dựng đã chỉ rõ, UBND TP Hà Nội đã 2 lần điều chỉnh sai quy định pháp luật. Cụ thể, lần thứ 1 , vào ngày 13/10/2008, UBND TP Hà Nội đã chấp thuận QH địch hướng tại văn bản số 3362/UBND-GT năm 2008 tại tờ trình dố 563/TTr-QHKT do Sở Quy hoạch – Kiến trúc đệ trình, quyết định điều chỉnh ô đất 4.6-NO, từ nhà ở cho thuê, tầng cao 12 tầng thành văn phòng, thương mại và nhà ở 16 tầng, là điều chỉnh không thuộc các trường hợp được điều chỉnh, không tính toán giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vi phạm Điều 29 Nghị định 08/2005/NĐ-CP, khoản 3 Phấn 6 Thông tư 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Nguồn: Kết luận Thanh tra của Bộ xây dựng
Nguồn: Kết luận Thanh tra của Bộ xây dựng

Trước đó, vào ngày 21/5/2004, UBND TP Hà Nội có quyết định số 3153/QĐ-UB lựa chọn nhà đầu tư, cho chỉ tiêu quy hoạch ô đất ở 4.6-NO là nhà ở cho thuế, mật độ xây dựng 34.3%, tầng cao 12 tầng.

Lần điều chỉnh thứ 2 tại văn bản số 129/QHKT-P2 ngày 16/1/2009, Văn bản 1900/QHKT-P2 ngày 3/8/2009, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã đề xuất điều chỉnh ô đất 4.6-NO mật độ xây dựng từ 34.3% thành 46.5% được UBND TP Hà Nội chấp thuận. Lần điều chỉnh này cũng không thuộc các điều chỉnh, không tính toán giải pháp về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, vi phạm Điều 29 Nghị định 08/2005/NĐ-CP, khoản 3 Phần 6 Thông tư 07/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng.

Trách nhiệm thuộc về ai?

Một loạt các sai phạm này đã được Thanh tra Bộ xây dựng chỉ rõ trách nhiệm, UBND TP. Hà Nội đã 2 lần điều chỉnh sai quy định pháp luật, điều chỉnh từ đất ở thành trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê, tầng cao từ TB 7.5 tầng (7-9 tầng) thành 16 tầng, mật độ xây dựng từ 55% thành 34.3%, rồi thành 46.5%. Thanh tra Bộ Xây dựng quy trách nhiệm thuộc về UBND TP Hà Nội, Sở Quy hoạch – Kiến trúc. Đồng thời, đề nghị UBND TP Hà Nội, Sở Quy hoạch – Kiến trúc theo thẩm quyền kiểm điểm, xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có vi phạm.

Dự án số 19 Lê Văn Lương
Dự án số 19 Lê Văn Lương

Về phía Chủ đầu tư là Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Đầu tư Sao Mai, tại thời điểm kiểm tra, Chủ đầu tư chưa xây dựng đường nội bộ phóa giáp khu dân cư theo Văn bản số 6390/STNMT-ĐTK ngày 4/11/2014 của Sở Tài nguyên và Môi trường: “362m2 để làm đường sử dụng chung, giao công ty làm đường theo quy hoạch, sau khi hoàn thành bàn giao không bồi hoàn cho chính quyền địa phương quản lý để sử dụng chung trong khu vực”.

Thanh tra Bộ Xây dựng yêu cầu rõ, đề nghị UBND quận Thanh Xuân kiểm tra đôn đốc chủ đầu tư thực hiện để đảm bảo giao thông, PCCC.

Hà Thu

Theo Chất lượng và Cuộc sống