Thanh Hóa: Duyệt phương án đấu giá hơn 115.000m2 đất tại Sầm Sơn

Theo đó UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu dân cư phía Đông trung tâm hành chính, thành phố Sầm Sơn.

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định số 1135/QĐ-UBND, về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất dự án khu dân cư phía Đông trung tâm hành chính, thành phố Sầm Sơn.

Vị trí, ranh giới khu đất đấu giá: Khu đất đấu giá thuộc địa giới hành chính phường Quảng Châu, phường Quảng Thọ, phường Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn được xác định tại Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 765/TLBĐ do Văn phòng đăng ký đất đai Thanh Hóa lập ngày 18/11/2022, có ranh giới cụ thể:

Phía Đông giáp khu đô thị sinh thái dọc hai bờ sông Đơ; phía Tây giáp dự án hạ tầng kỹ thuật trung tâm hành chính (theo quy hoạch); phía Nam giáp đất cây xanh ven sông; phía Bắc giáp Quốc lộ 47. Tổng diện tích khu đất đấu giá 115.124,6m2, trong đó, diện tích đất ở đấu giá quyền sử dụng đất là 55.219,4m2, diện tích đất xây dựng các hạng mục, công trình hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng và dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt là 59.896,8m2

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Dự kiến thời gian tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất: Trong năm 2024, người được tham gia đấu giá và điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất. Đối tượng được tham gia đấu giá, người được tham gia đấu giá quyền sử dụng đất gồm: Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được giao đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp với cho thuê theo quy định tại Điều 55 của Luật Đất đai năm 2013.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Tư pháp, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh; Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa, Cục Thống kê tỉnh Thanh Hóa, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, có trách nhiệm hướng dẫn UBND thành phố Sầm Sơn thực hiện trách nhiệm được giao tại Quyết định số 4034/QĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh; đồng thời, thực hiện những nội dung công việc thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Giao Công an tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Sầm Sơn trong đảm bảo an ninh, trật tự tại cuộc đấu giá; đồng thời chỉ đạo các phòng chức năng, Công an thành phố Sầm Sơn, tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo không làm thất thoát ngân sách Nhà nước.

Trước đó UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành văn bản số 3880/UBND-KTTC chỉ đạo các Sở, ban ngành liên quan việc khẩn trương thực hiện quy trình, thủ tục để đấu giá quyền sử dụng đất các dự án.

Cụ thể, UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 trong thời gian không quá 10 ngày làm việc/1 dự án, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ trình thẩm định của Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa.

Sở Tài chính khẩn trương hoàn thành việc xác định giá trị quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, giá trị còn lại của tài sản gắn liền trên đất đối với khu đất thu hồi của Công ty CP Sản xuất và Thương mại Cẩm Trướng tại phường Đông Hương, thành phố Thanh Hóa (dự án khu đô thị mới phường Đông Hương thành phố Thanh Hóa), trình UBND tỉnh Thanh Hóa phê duyệt trước ngày 20/4/2024.

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thanh Hóa khẩn trương thực hiện thẩm định hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư dự án trong thời gian không quá 10 ngày làm việc/1 dự án, kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản (kèm theo hồ sơ theo quy định) đề nghị thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa có trách nhiệm sau khi cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư dự án, tập trung cao độ nhân lực, tổ chức thẩm định phương án đấu giá, quyết định đấu giá, tổ chức xác định giá khởi điểm các dự án, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, đảm bảo hoàn thành các nội dung công việc nêu trên trong thời gian không quá 65 ngày/1 dự án.

Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa chỉ đạo Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa khẩn trương bổ sung danh mục dự án đấu giá trong năm 2024 đối với khu đất trung tâm thương mại ký hiệu TM2 theo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị Nam thành phố Thanh Hóa (Khu C6), trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định. Đồng thời, khẩn trương thực hiện các quy trình để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất các khu đất nêu trên, đảm bảo tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật, mang lại nguồn thu cao nhất cho ngân sách nhà nước.

Nguyễn Triệu

Theo Tài chính Doanh nghiệp