Thành viên Alphanam Group: 9 tháng chỉ lãi 8 tỷ, tiền thu từ đi vay tăng gấp đôi cùng kỳ

Công ty Cổ phần Alphanam E&C (HNX: AME) – nhà thầu cơ điện thuộc Alphanam Group, đã ghi nhận một quý kinh doanh khá bết bát với khoản lãi sau thuế “mỏng dẹt”, chỉ 469 triệu đồng

Thành viên Alphanam Group: 9 tháng chỉ lãi 8 tỷ, tiền thu từ đi vay tăng gấp đôi cùng kỳ
Thành viên Alphanam Group: 9 tháng chỉ lãi 8 tỷ, tiền thu từ đi vay tăng gấp đôi cùng kỳ

Quý III/2023, doanh thu thuần của AME đạt 510 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đây cũng là quý có doanh thu cao nhất kể từ sau quý I/2022 của công ty.

Cơ cấu doanh thu cho thấy hoạt động bán hàng hóa đóng vai trò chính trong việc tạo tăng trưởng khi đạt doanh số 365 tỷ đồng, tăng 17,5 lần, còn mảng xây lắp sụt giảm rất mạnh, giảm 35%, đạt 140 tỷ đồng.

Dù doanh số tăng mạnh, song AME không thể tạo ra sự đột phá nào trong quản trị giá vốn. Hệ quả là lợi nhuận gộp đi ngang so với cùng kỳ năm trước, chỉ đạt 25 tỷ đồng.

Với việc chi phí tài chính tăng 68%, đạt 17 tỷ đồng và khoản lỗ khác 0,5 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế quý III/2023 của AME bị “bào” còn 685 triệu đồng, giảm 84% so với cùng kỳ năm trước. Khấu trừ thuế, lợi nhuận còn 469 triệu đồng, giảm 85%.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của AME đạt 1.347 tỷ đồng, giảm 23%; lợi nhuận gộp đạt 78 tỷ đồng, giảm 12%. Chi phí tài chính tiếp tục là nguyên nhân chính “ăn mòn” lợi nhuận gộp của công ty khi tăng 14%, đạt 48 tỷ đồng; trong khi chi phí quản lý cũng đạt 20 tỷ đồng (giảm 26%).

Kết quả, AME báo lợi trước thuế 9 tháng đạt 10 tỷ đồng, giảm 50%; lợi nhuận sau thuế 9 tháng đạt 8 tỷ đồng, giảm 49% so với cùng kỳ năm trước.

Tại ngày 30/9/2023, tổng tài sản của AME đạt 2.043 tỷ đồng, giảm 5% so với đầu năm. Cơ cấu tài sản có điểm đáng chú ý là các khoản phải thu ngắn hạn chiếm 56% tổng tài sản, đạt 1.158 tỷ đồng, tăng 4%. Hàng tồn kho chiếm 35% tổng tài sản, đạt 725 tỷ đồng, giảm 17%.

Nợ phải trả tại ngày 30/9/2023 đạt 1.269 tỷ đồng, giảm 8% so với đầu năm. Trong đó, nợ vay chiếm 40%, đạt 506 tỷ đồng, giảm 11%.

Với vốn chủ sở hữu đạt 774 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm, hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu là 1,63 lần.

Đáng nói khác, dòng tiền đi vay trong 9 tháng của AME đạt 628 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.

Ái Châu Tử

Theo VietnamFinance