Tháo gỡ khó khăn trong phát triển KCN tại Đà Nẵng

Theo thông báo của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có kết luận chỉ đạo tháo gỡ khó khăn trong phát triển KCN trên địa bàn Đà Nẵng; đồng thời nêu rõ việc đẩy mạnh phân cấp cho UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN là cần thiết.

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 220/TB-VPCPkết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo TP Đà Nẵng nhân dịp vào dự và phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Đà Nẵng 2022 (tháng 6/2022). Theo đó, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có các kết luận liên quan đến đầu tư xây dựng, phát triển khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn.

Tháo gỡ khó khăn trong phát triển KCN tại Đà Nẵng - Ảnh 1Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Cụ thể, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, việc đẩy mạnh phân cấp cho UBND cấp tỉnh trong việc quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN như đề xuất của UBND TP Đà Nẵng là cần thiết.

Người đứng đầu Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của TP Đà Nẵng và các địa phương khác trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư, Luật Đất đai.

Về tháo gỡ các khó khăn trong phát triển KCN trên địa bàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính kết luận, KCN hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã được TP Đà Nẵng quyết định đầu tư theo thẩm quyền trước thời điểm được bổ sung vào quy hoạch phát triển KCN. Tại văn bản số 158/TTg-CN ngày 4/2/2021, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung KCN hỗ trợ Khu công nghệ cao Đà Nẵng vào quy hoạch phát triển các KCN ở Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn TP Đà Nẵng làm các thủ tục để thực hiện quản lý, khai thác và hưởng các chính sách ưu đãi theo quy định đối với KCN này; trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Yêu cầu UBND TP Đà Nẵng khẩn trương bổ sung, hoàn thiện Đề án công nhận Khu công nghệ thông tin tập trung đối với Công viên Phần mềm số 2 theo quy định, gửi Bộ Thông tin và Truyền thông để thẩm định trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý III/2022.

Đối với Khu công nghệ thông tin FPT, Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Thông tin và Truyền thông khẩn trương thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong tháng 8/2022.

Hải Châu

Theo Doanh nghiệp Việt Nam