Thông tin mới nhất về việc xây dựng khu công nghiệp 13.000 tỷ của Vingroup

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có câu trả lời về kiến nghị liên quan đến dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng do Tập đoàn Vingroup đề xuất.

Tại hội nghị trực tuyến của Chính phủ diễn ra ngày 5/1/2024, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng do Tập đoàn Vingroup đề xuất đầu tư có tổng vốn là 13.276,491 tỷ đồng, diện tích trên 964ha tại Khu kinh tế Vũng Áng. Khu công nghiệp được định hướng phát triển thành khu công nghiệp chuyên ngành sản xuất và lắp ráp ô tô.

Tại hội nghị, UBND tỉnh Hà Tĩnh đề nghị Thủ tướng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án để sớm được triển khai, đóng góp vào sự phát triển chung của vùng và của cả nước.

Với kiến nghị này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết đã thẩm định hồ sơ dự án và báo cáo Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 5812/BC-BKHĐT ngày 21/7/2023 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh.

Một góc Khu công nghiệp Vũng Áng
Một góc Khu công nghiệp Vũng Áng

Cũng liên quan đến dự án Khu công nghiệp Vũng Áng. Trước đó vào ngày 24/8/2023, Văn phòng Chính phủ có công văn số 6548/VPCP-CN thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái. Theo đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái giao UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính làm rõ một số nội dung liên quan cơ sở pháp lý và thẩm quyền quyết định việc đấu giá hay không đấu giá đối với 54,5ha đất đã được giải phóng mặt bằng và có ý kiến thẩm định về khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án.

Đến nay, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nhận được ý kiến của UBND tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tài chính và tiến hành tổng hợp để báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng với quy mô sử dụng đất 964,84ha tại Khu công nghiệp trung tâm lô CN4, CN5 Khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tổng vốn đầu tư dự án là 13.276,491 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư là 1.991,473 tỷ đồng và vốn huy động là 11.285,017 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án là không quá 72 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất.

Theo kế hoạch, khi đưa vào hoạt động Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng sẽ nộp ngân sách Nhà nước tiền thuế thu nhập doanh nghiệp bình quân năm là 1.203 tỷ đồng, tỷ suất hoàn vốn nội bộ là 23,97% và giá trị hiện tại ròng - NPV là 15.392 tỷ đồng, thời gian thu hồi vốn là 7 năm 9 tháng.

Chi Chi

Theo Chất lượng và cuộc sống