Thu hồi gần 2.0000m2 đất rừng để xây đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc

Hai khu đất cần thực hiện thu hồi bao gồm đất trồng cây ven hồ Côn Sơn, đất vườn cây ăn quả Côn Sơn, đất trồng cây lâu năm (cây vải) và đất trụ sở Ban quản lý rừng tỉnh Hải Dương.

 

Nguồn: Nemtv.vn 
Nguồn: Nemtv.vn 

UBND tỉnh Hải Dương vừa ra Quyết định số 1961/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung; thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp thuộc tỉnh quản lý theo quy định tại Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 và Nghị định số 67/2021/NĐ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính - Thường trực Ban Chỉ đạo sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương tại Tờ trình số 3246/TTr-STC ngày 22/8/2023.

Cụ thể, UBND tỉnh quyết định thay đổi phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với 1 cơ sở nhà, đất là trụ sở làm việc của Ban Quản lý rừng thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương tại Khu dân cư Tiên Sơn, phường Cộng Hòa, TP Chí Linh từ phương án “giữ lại tiếp tục sử dụng” (Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định 3604/QĐ-UBND ngày 29/12/2022, giữ lại toàn bộ diện tích đất 5.466m2 , diện tích nhà 566,47m2 ) sang phương án “giữ lại tiếp tục sử dụng” một phần diện tích đất là 3.561,6m2, diện tích nhà là 566,47m2 , phương án “thu hồi” một phần diện tích đất là 1.904,4m2 .

Trước đó, dự án xây dựng đường vào khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc có tổng mức đầu tư là 250 tỷ đồng.

Do khái toán kinh phí bồi thường giải phóng mặt bằng dự án lập tăng so với thời điểm lập, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án. Giá nhiên liệu, vật liệu tăng đột biến, giá nhân công được điều chỉnh theo công bố giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh tại văn bản số 1689/SXD-QLN ngày 3/11/2022 của Sở Xây dựng. Dự án đã được trình điều chỉnh tổng vốn đầu tư là 279 tỷ đồng.

Mức đầu tư này tăng hơn 29 tỷ đồng so với mức đầu tư đã được phê duyệt tại Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 của HĐND tỉnh. Nguồn vốn đầu tư dự án điều chỉnh có 200 tỷ đồng từ ngân sách Trung ương và hơn 79 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh từ nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.

Dự án đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (đoạn từ QL 37 vào chùa Côn Sơn) được xây dựng trên 2 tuyến cần thực hiện thu hồi đất của Ban quản lý rừng đang quản lý gồm: Đất trồng cây ven hồ Côn Sơn, đất vườn cây ăn quả Côn Sơn, đất trồng cây lâu năm (cây vải) và đất trụ sở Ban quản lý rừng tỉnh Hải Dương.

Dự án hoàn thành sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông TP. Chí Linh nói riêng và tỉnh Hải Dương nói chung, kết nối giao thông đồng bộ, thuận lợi cho người dân, phù hợp với quy hoạch và đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân đặc biệt trong dịp lễ hội khu di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.

Phương Uyên

Theo Chất lượng và cuộc sống