Tiết lộ số lượng dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành trong quý I/2024

Theo thống kế từ Bộ Xây dựng, tại miền Bắc có 3 dự án, miền Trung có 4 dự án và miền Nam có 3 dự án nhà ở xã hội hoàn thành

Bộ Xây dựng vừa công bố thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản quý I/2024, trong đó nội dung về số lượng các dự án phát triển nhà ở, dự án bất động sản được cấp phép, đang triển khai, đã hoàn thành và đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai.

Cụ thể, đối với dự án phát triển nhà ở thương mại đã hoàn thành 10 dự án với quy mô khoảng 4.706 căn, số lượng dự án bằng 34,5% so với quý IV/2023 và bằng 71,43% so với cùng kỳ năm 2023 (tại miền Bắc có 3 dự án, miền Trung có 4 dự án và miền Nam có 3 dự án).

Tiết lộ số lượng dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành trong quý I/2024 - Ảnh 1

Cả nước đã có 10 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành trong quý I/2024

Đối với dự án được cấp phép mới có 19 dự án với quy mô khoảng 9.774 căn, số lượng dự án được cấp phép mới bằng 95% so với quý IV/2023 và bằng 111,76% so với cùng kỳ năm 2023 (miền Bắc có 12 dự án, tại miền Trung có 7 dự án).

Cũng trong quý I, có 38 dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai, với quy mô khoảng 5.527 căn, số lượng dự án đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai bằng 80,8% với quý IV/2023 và bằng 73,08% so với cùng kỳ năm 2023.

Về dự án đang triển khai xây dựng có 984 dự án với quy mô khoảng 421.353 căn, số lượng dự án đang triển khai xây dựng bằng 115,22% so với quý IV/2023 và bằng 140,9 % so với cùng kỳ năm 2023.

Đối với dự án nhà ở xã hội dành cho đối tượng thu nhập thấp và công nhân khu công nghiệp, theo báo cáo của 42/63 địa phương đến nay có 13 dự án nhà ở xã hội đã hoàn thành, khởi công xây dựng và được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô 16.008 căn.

Trong đó, số lượng dự án hoàn thành là 5 dự án, có 3 dự án hoàn thành toàn bộ, 2 dự án hoàn thành 1 phần, với quy mô 2.016 căn; 4 dự án đã khởi công xây dựng có quy mô 8.073 căn; 4 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, với quy mô 5.919 căn.

Qua tổng hợp báo cáo của các địa phương, giai đoạn từ năm 2021 đến hết quý I/2024, trên địa bàn cả nước có 503 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 418.200 căn. Lũy kế từ trước đến nay, trên địa bàn cả nước có 804 dự án nhà ở xã hội đã được triển khai với quy mô 573.992 căn.

Về triển khai thực hiện gói tín dụng 120.000 tỷ đồng cho vay nhà ở xã hội, hiện nay đã có 28 địa phương công bố danh mục 68 dự án đủ điều kiện vay theo chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng với nhu cầu vay vốn hơn 30.000 tỷ đồng.

Đến nay, các ngân hàng đã cam kết cấp tín dụng cho 15 dự án với số tiền khoảng 7.000 tỷ đồng; trong đó đã có 8 dự án nhà ở xã hội tại 7 địa phương được giải ngân với số vốn khoảng 640 tỷ đồng.

Đối với dự án đầu tư xây dựng hạ tầng để chuyển nhượng quyền sử dụng đất xây dựng nhà ở có 21 dự án hoàn thành với quy mô khoảng 2.332 ô/nền, bằng 30,88% so với quý IV/2023 và bằng 190,91% so với cùng kỳ năm 2023.

Còn dự án đang triển khai xây dựng có 519 dự án với quy mô khoảng 79.276 ô/nền, bằng 99,05% so với quý IV/2023 và bằng 209,27% so với cùng kỳ năm 2023. Dự án được cấp phép mới có 12 dự án với quy mô khoảng 925 ô/nền, bằng 41,38% so với quý IV/2023 và bằng 200% so với cùng kỳ năm 2023.

Trong quý I/2024, để tiếp tục giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tiếp tục chỉ đạo, quyết liệt đối với các Bộ, ngành, địa phương nhằm cụ thể hóa các biện pháp giải quyết, tháo gỡ khó khăn chung cho doanh nghiệp, trong đó có liên quan trực tiếp đến thị trường bất động sản.

Quốc Chiến

Theo Chất lượng và cuộc sống