Tỉnh có tên mới sau khi lên TP trực thuộc Trung ương: Giảm xã, tăng phường, hướng đến đại mục tiêu năm 2025

Để hướng đến mục tiêu lớn của năm 2025, tỉnh này hiện đang thực hiện sắp xếp, thay đổi một số đơn vị hành chính theo đúng quy hoạch.

Theo báo Công An Nhân Dân, ngày 14/, HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế khóa VIII tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ 17 để xem xét, quyết định thông qua các nội dung quan trọng. Một trong số những nội dung quan trọng được đề cập đến là sắp xếp, thành lập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo tờ trình của UBND tỉnh, sau khi sắp xếp, sáp nhập, TP. Huế trực thuộc Trung ương có diện tích tự nhiên là 4.947,11km2, quy mô dân số là 1.236.393 người. Thành phố có 9 đơn vị hành chính cấp huyện gồm: 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện; có 133 đơn vị hành chính cấp xã, gồm: 78 xã, 48 phường và 7 thị trấn (giảm 17 xã và tăng 9 phường). Thẩm tra nội dung này, Ban Pháp chế - HĐND tỉnh thống nhất với nội dung của Đề án và dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình.

TP. Huế trực thuộc Trung ương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện. Ảnh minh họa
TP. Huế trực thuộc Trung ương có 9 đơn vị hành chính cấp huyện. Ảnh minh họa

Về mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND tỉnh đã thông qua Đề án đề nghị công nhận khu vực dự kiến thành lập thị xã Phong Điền đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Chủ tịch HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị, UBND tỉnh cần chỉ đạo, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện Đề án thành lập thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, khẩn trương hoàn thành đề án báo cáo Chính phủ trình Quốc hội xem xét quyết định.

Theo tóm tắt Đề án Thành phố trực thuộc Trung ương và sắp xếp, thành lập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên cơ sở địa giới hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế, 2 quận là Phú Xuân và Thuận Hóa sẽ được tách ra từ thành phố Huế cũ, huyện Phong Điền trở thành thị xã Phong Điền, huyện Nam Đông sẽ được sáp nhập vào huyện Phú Lộc.

Tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với tên gọi mới là "thành phố Huế" vẫn có 9 đơn vị hành chính (cấp huyện) trực thuộc.

Tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi lên thành phố trực thuộc Trung ương có tên gọi là "thành phố Huế". Ảnh minh họa
Tỉnh Thừa Thiên Huế sau khi lên thành phố trực thuộc Trung ương có tên gọi là "thành phố Huế". Ảnh minh họa

Theo quyết định Quy hoạch tỉnh Thừa Thiên Huế thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được thông qua, đến năm 2025, Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; đến năm 2030 là đô thị di sản đặc trưng của Việt Nam; một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao; trung tâm kinh tế biển mạnh của cả nước; quốc phòng, an ninh được bảo đảm vững chắc; đời sống vật chất và tinh thần người dân đạt mức cao.

Tầm nhìn đến năm 2050, Thừa Thiên Huế - thành phố trực thuộc Trung ương với đặc trưng văn hóa, di sản, xanh, bản sắc Huế, thông minh, hướng biển, thích ứng và bền vững; là đô thị lớn thuộc nhóm có trình độ phát triển kinh tế ở mức cao của cả nước; thành phố Festival, trung tâm văn hóa - du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu của cả nước và châu Á; là điểm đến an toàn, thân thiện, hạnh phúc.

Chi Chi

Theo Chất lượng và cuộc sống