Tỉnh dẫn đầu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở Tây Nguyên sắp đón hơn 16.000 tỷ đồng từ các dự án FDI

Trong 6 tháng đầu năm tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh thành này đứng đầu 5 tỉnh Tây Nguyên và đứng thứ 13 trong các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Tại kỳ họp lần thứ 8 của HĐND tỉnh Đắk Lắk, đã công bố các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI).

Tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục rà soát, thực hiện giải quyết kịp thời, đúng quy định của pháp luật về thủ tục cấp quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Cụ thể, sẽ cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; hướng dẫn, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà đầu tư trong quá trình triển khai thủ tục đầu tư, thực hiện dự án FDI và đã cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho một dự án với tổng mức đầu tư hơn 0,6 triệu USD.

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 27 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 73 triệu USD, tương đương hơn 16.000 tỷ đồng. Trong đó, ngoài khu công nghiệp là 23 dự án, trong khu công nghiệp Hòa Phú là 5 dự án.

Tỉnh dẫn đầu tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công ở Tây Nguyên sắp đón hơn 16.000 tỷ đồng từ các dự án FDI - Ảnh 1

Ngoài việc sắp đón đầu tư hơn 16.000 tỷ đồng từ các dự án FDI, trong 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh Đắk Lắk đứng đầu 5 tỉnh Tây Nguyên, đứng thứ 13 trong các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Cụ thể, tính đến ngày 30/6/2024, tỉnh Đắk Lắk đã giải ngân được gần 1.465/4.377 tỷ đồng (bằng 33,5%) kế hoạch được giao. Nếu tính theo số vốn Trung ương giao, tỷ lệ giải ngân của tỉnh đã đạt 39,6% kế hoạch (theo số liệu báo cáo của Bộ Tài chính). Trong năm 2024, tổng kế hoạch đầu tư công ngân sách tỉnh quản lý để thực hiện dự án là gần 4.556 tỷ đồng, trong đó đã giao chi tiết đến từng dự án gần 4.377 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch.

So với năm 2023, tỷ lệ giải ngân của tỉnh cao hơn 9,5%, cao hơn trung bình chung cả nước 10,21% (29,39% kế hoạch), đứng đầu 5 tỉnh Tây Nguyên, đứng thứ 13/63 tỉnh, thành phố và đứng thứ 19/107 đơn vị được giao thực hiện kế hoạch đầu tư công.

Phương Hà

Theo Chất lượng và cuộc sống