Toàn cảnh thi công cầu Phà Rừng gần 2.000 tỷ đồng nối Hải Phòng - Quảng Ninh

Cầu Bến Rừng nối Quảng Ninh - Hải Phòng qua sông Đá Bạch được khởi công từ giữa năm 2022. Dự án đang được hai địa phương quyết tâm hoàn thành trong năm 2023.

Cầu có thiết kế dài 1.865,3m, rộng 21,5m, cầu chính gồm 4 nhịp Extradosed, cầu dẫn gồm 34 nhịp dầm super-T; đường dẫn hai đầu cầu dài 410m gồm 6 làn xe, trong đó có 4 làn xe cơ giới, 2 làn hỗn hợp cùng hạ tầng phụ trợ... Tổng mức đầu tư dự án là 1.940,931 tỷ đồng từ nguồn ngân sách trung ương, ngân sách thành phố Hải Phòng và ngân sách tỉnh Quảng Ninh.

Hải Phòng, Quảng Ninh đặt muc tiêu hoàn thành cầu Bến Rừng trong năm 2023
Hải Phòng, Quảng Ninh đặt muc tiêu hoàn thành cầu Bến Rừng trong năm 2023

Cầu Bến Rừng khi hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ nâng cao năng lực phục vụ về giao thông, tạo hệ thống kết nối giao thông liên vùng, đáp ứng nhu cầu giao thông vận tải giữa các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, nhân dân trên địa bàn huyện Thủy Nguyên, thị xã Quảng Yên nói riêng và 2 địa phương Hải Phòng, Quảng Ninh.

Tiến độ dự án đã đạt được 30% khối lượng các hạng mục (Ảnh Đỗ Phương)
Tiến độ dự án đã đạt được 30% khối lượng các hạng mục (Ảnh Đỗ Phương)

Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng cho biết: Đến nay, trong công tác giải phóng mặt bằng, phía bờ Hải Phòng là 10,7 ha (địa bàn xã Gia Đức, huyện Thủy Nguyên). Ngày 04/02/2023, UBND huyện Thủy Nguyên đã bàn giao mặt bằng để thực hiện Dự án. Tổng số có 98 hộ, còn 40 hộ chưa nhận tiền (khoảng 2,3ha). UBND huyện cũng đã tổ chức bảo vệ an ninh trật tự trong quá trình nhà thầu thi công.

Phía Hải Phòng vẫn còn 40 hộ chưa nhận tiền đền bù GPMB (khoảng 2,3ha) (Ảnh Đõ Phương)
Phía Hải Phòng vẫn còn 40 hộ chưa nhận tiền đền bù GPMB (khoảng 2,3ha) (Ảnh Đõ Phương)

Trong công tác thi công xây dựng, hiện nay, các nhà thầu đang thi công đã hoàn thành 196/380 cọc khoan nhồi; đang thi công 16/39 trụ, mố; đã đúc xong 63/306 dầm Super-T và lắp đặt được 3/18 nhịp dầm phía bờ Quảng Ninh. Hiện, khối lượng thực hiện đã đạt khoảng 538/1.775 tỷ đồng.

khối lượng thực hiện đã đạt khoảng 538/1.775 tỷ đồng (Ảnh Đõ Phương)
khối lượng thực hiện đã đạt khoảng 538/1.775 tỷ đồng (Ảnh Đõ Phương)

Hải Phòng, Quảng Ninh đặt muc tiêu hoàn thành cầu Bến Rừng trong năm 2023.

Hà Thạch

Theo VietnamFinance