Tổng kiểm toán Nhà nước: Phúc Sơn, Thuận An không phải là đơn vị được kiểm toán

Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, trong thời gian qua, có một số vụ án lớn liên quan đến việc đấu thầu đó là vụ án của Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Thuận An. Tuy nhiên, ông Tuấn khẳng định các đơn vị không có vốn nhà nước, nên không phải là đơn vị được kiểm toán.

Tại phiên chất vấn sáng nay, đại biểu Trịnh Minh Bình (Vĩnh Long) cho biết, trong thời gian qua, các dự án đầu tư xây dựng đã được kiểm toán nhưng sau đó, các cơ quan chức năng vẫn phát hiện các sai phạm trong hoạt động đấu thầu. Đại biểu đề nghị Tổng Kiểm toán cho biết Tổng Kiểm toán lý giải vấn đề này như thế nào và giải pháp khắc phục vấn đề này trong thời gian tới?

Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.
Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn.

Trả lời về nội dung này, Tổng kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, Kiểm toán Nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập, với chức năng đánh giá, xác nhận, kết luận, kiến nghị về quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Như vậy, đối tượng kiểm toán là việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công theo quy định của pháp luật. Đơn vị được kiểm toán là những đơn vị trực tiếp liên quan đến việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, với 12 nhóm đơn vị liên quan.

Theo ông Ngô Văn Tuấn, trong thời gian qua, có một số vụ án lớn liên quan đến việc đấu thầu. Cụ thể đó là vụ án của Tập đoàn Phúc Sơn và Tập đoàn Thuận An, có sai sót trong đấu thầu.

Tổng kiểm toán khẳng định các đơn vị không có vốn nhà nước, nên không phải là đơn vị được kiểm toán. Những đơn vị này chỉ liên quan đến tài chính công, tài sản công với tư cách nhà thầu, do vậy hoạt động của đơn vị kiểm toán chỉ kiểm toán ở đơn vị chủ đầu tư và ban quản lý dự án. Trong quá trình kiểm toán đều thực hiện cả 3 nội dung: đánh giá, xác nhận tính đúng đắn trung thực; đánh giá sự tuân thủ pháp luật trong đấu thầu, đầu tư xây dựng và xác nhận tính hiệu quả tài chính công, tài sản công…

Tổng kiểm toán Nhà nước cũng nói thêm trong việc kiểm toán chấp hành pháp luật về đấu thầu, trên cơ sở hồ sơ, tài liệu do đơn vị được kiểm toán là chủ đầu tư, ban quản lý dự án cung cấp thì kiểm toán tiến hành thu thập bằng chứng để phục vụ cho kết luận của mình về tính trung thực, đúng đắn của báo cáo tài chính.

Trong quá trình kiểm toán độc lập sẽ xét toàn bộ, trong đó, riêng về lựa chọn nhà thầu sẽ xét việc chấp hành gọi thầu có đúng không, hồ sơ thầu, chấm thầu, ký kết hợp đồng với nhà thầu. Trong quá trình kiểm toán, đã chỉ ra sai sót và kiến nghị xử lý từ tài chính, hoàn thiện văn bản, xử lý trách nhiệm của tổ chức, cá nhân liên quan.

Trong khi đó, đại biểu Ma Thị Thúy (Tuyên Quang) nêu rõ, Báo cáo số 599 của Kiểm toán Nhà nước cho thấy số tiền kiến nghị chưa thu được nguyên nhân thuộc về đơn vị được kiểm toán chiếm tỷ lệ còn cao (59%), kết quả này cho thấy việc chưa thực hiện nghiêm túc kết luận của đơn vị được kiểm toán. Đại biểu đề nghị Tổng kiểm toán cho biết lý do vì sao? Nêu rõ trách nhiệm và giải pháp khắc phục của ngành cũng như kiến nghị Tổng kiểm toán để nâng cao hiệu quả thực hiện các kết luận của Kiểm toán trong thời gian tới. 

Theo ông Ngô Văn Tuấn, hiện nay việc thực hiện kết luận của kiểm toán được các cơ quan quan tâm; đặc biệt sau khi Quốc hội thực hiện giám sát tối cao thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến thực hành, tiết kiệm chống lãng phí, tiến độ và ý thức chấp hành trong thực hiện kết luận của Kiểm toán cao hơn.

Tuy nhiên, theo thống kê vẫn còn hơn 67.000 tỷ đồng liên quan đến kết luận kiểm toán chưa được thực hiện, trong đó nguyên nhân từ đơn vị được kiểm toán chiếm 59,46%.

Bên cạnh đó, nguyên nhân thuộc về đơn vị được kiếm toán cao do ý thức, trách nhiệm của đơn vị chưa tổ chức thực hiện. Về khách quan, đơn vị khó khăn về tài chính, phụ thuộc hướng dẫn của cấp trên. Thậm chí có đơn vị đã giải thể, phá sản những vẫn đưa vào diện phải theo dõi.

Liên quan đến công tác thực hiện phòng chống tham nhũng trong nội bộ ngành, Tổng kiểm toán Ngô Văn Tuấn khẳng định, đây là nhiệm vụ được quan tâm. Trong đó, quan tâm giáo dục về chính trị, tư tưởng, kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ đạo của Đảng, các văn bản mới của nhà nước về phòng chống tham nhũng, tiêu cực. Kịp thời rà soát, thể chế hóa các văn bản của Đảng, văn bản pháp luật mới.

Riêng năm 2022 đã rà soát 75 văn bản liên quan đến quy trình kiểm toán để phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, đề cao vai trò của người đứng đầu, tổ tưởng tổ kiểm toán, đoàn kiểm toán. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phát huy vai trò của cơ quan thanh tra kiểm toán nhà; xử lý nghiêm những hành vi có hiện tượng tham nhũng, tiêu cực…

Hải Nam

Theo Tài chính doanh nghiệp