Tổng tài sản của VietinBank tăng trưởng 2,6%

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ 6 tháng đầu năm với nhận định tích cực từ ban lãnh đạo.

Tổng tài sản của VietinBank tăng trưởng 2,6% - Ảnh 1

Chủ tịch của CTG nhấn mạnh, ngân hàng nỗ lực giảm lãi suất huy động, đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường

Trong 6 tháng đầu năm, tổng tài sản của VietinBank tăng trưởng 2,6% so với cuối năm 2022 trong đó dư nợ tín dụng tăng trưởng 6,6% so với cuối năm 2022, tuân thủ hạn mức tăng trưởng tín dụng của Ngân hàng Nhà nước (NHNN).

Huy động vốn được ngân hàng cân đối phù hợp với tốc độ tăng trưởng tín dụng, đảm bảo các tỷ lệ an toàn thanh khoản. Nguồn vốn huy động tăng 6,2% so với cuối năm 2022.

Cùng với đó, thu nhập ngoài lãi tăng trưởng tích cực (21%), cơ cấu thu ngoài lãi trong tổng thu nhập của VietinBank tiếp tục được nâng cao, đạt mức hơn 26%.

Tối ưu hiệu quả sử dụng, quản trị chi phí, ưu tiên phân bổ chi phí cho các đơn vị trực tiếp kinh doanh và các hoạt động thúc đẩy kinh doanh, các dự án trọng điểm của VietinBank.

Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,1%, tuân thủ hạn mức kế hoạch. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu ở mức 170%, tiếp tục duy trì ở mức cao.

Được biết, VietinBank đặt mục tiêu tổng tài sản tăng trưởng từ 5-10% trong năm 2023; Dư nợ tín dụng thực hiện theo hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và định hướng chính sách tín dụng của NHNN trong từng thời kỳ.

Kế hoạch lợi nhuận trước thuế chưa có con số cụ thể mà sẽ theo phê duyệt của Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trong quý 1, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của VietinBank đạt 5.980 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước.

Về hoạt động kinh doanh, Chủ tịch HĐQT Trần Minh Bình nhấn mạnh, VietinBank phát huy vai trò của ngân hàng thương mại Nhà nước lớn, đi đầu trong việc thực hiện các chỉ đạo, định hướng của Chính phủ và NHNN trong điều hành chính sách tiền tệ, ổn định tỷ giá, lãi suất và kiểm soát lạm phát.

Từ đó thực hiện có hiệu quả các hoạt động: Tiên phong nỗ lực giảm lãi suất huy động, đồng thời tiết giảm chi phí hoạt động, duy trì mặt bằng lãi suất cho vay trong nhóm thấp nhất thị trường; Giữ vai trò chủ lực trong việc cung ứng vốn cho nền kinh tế, hướng nguồn vốn tín dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên và các động lực tăng trưởng, đảm bảo hoạt động tín dụng an toàn, hiệu quả;

Triển khai hiệu quả Chương trình hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 03/2021/TT-NHNN và NHNN.

Số dư tín dụng được hỗ trợ lãi suất lên tới hơn 12.000 tỷ đồng với số tiền hỗ trợ hơn 130 tỷ đồng, là ngân hàng có dư nợ hỗ trợ lãi suất trong nhóm cao nhất toàn hệ thống.

Đối với việc triển khai Thông tư 03/2021/TT-NHNN, Thông tư 02/2023/TT-NHNN của NHNN về cơ cấu nợ giữ nguyên nhóm nợ, VietinBank đã nghiêm túc thực hiện cơ cấu nợ theo đúng chỉ đạo; đồng thời thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng và tiếp tục bám sát nhu cầu của khách hàng để xử lý kịp thời các trường hợp đủ điều kiện; Tiếp tục cải tiến, đơn giản hóa thủ tục cho vay để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng trên cơ sở đảm bảo an toàn hoạt động của VietinBank.

Tới thời điểm hiện tại VietinBank chưa công bố báo cáo tài chính quý 2 và con số lợi nhuận cụ thể.

Theo dự báo trước đó của các chuyên gia phân tích Chứng khoán SSI, lãi trước thuế quý 2 của ngân hàng ước đạt 6.200 - 6.500 tỷ đồng, tăng 7 - 13% so với cùng kỳ năm trước với tăng trưởng tín dụng và huy động lần lượt đạt 6,6% và 4,9% so với đầu năm.

Minh Vân

Theo Chất lượng và Cuộc sống