TP. HCM tăng tốc tháo gỡ vướng mắc cho gần 150 dự án nhà ở

Sở Xây dựng TP. HCM vừa có báo cáo UBND TP. HCM về tiến độ giải quyết đối với 148 dự án nhà ở của 121 chủ đầu tư đang bị vướng mắc pháp lý do Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) tổng hợp, kiến nghị.

Theo đó, Sở Xây dựng được UBND TP. HCM giao chủ trì, phối hợp với các sở ngành liên quan như: Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Quy hoạch Kiến trúc và các đơn vị có liên quan trao đổi, thống nhất với HoREA phân nhóm vướng mắc để trình UBND TP. HCM có ý kiến chỉ đạo, phân công đơn vị chịu trách nhiệm thụ lý, giải quyết đối với các nhóm hồ sơ có cùng vướng mắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ.

Kết quả tổng hợp cho thấy có 148 dự án với 189 kiến nghị giải quyết, tháo gỡ. Đến nay, Sở Xây dựng TP. HCM đã nhận được báo cáo tiến độ trả lời của 7/8 đơn vị liên quan là: Sở Kế hoạch Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải, Ban Quản lý khu Nam, Chi cục Tài chính doanh nghiệp (Sở Tài chính), Cục Thuế TP. HCM, Sở Quy hoạch Kiến trúc, UBND TP. Thủ Đức; riêng Sở Tài nguyên Môi trường chưa có báo cáo trả lời.

Cụ thể, về tiến độ giải quyết và trả lời liên quan đến 189 kiến nghị từ 148 dự án thuộc trách nhiệm các sở ngành như sau: Sở Tài nguyên Môi trường có 101 kiến nghị liên quan đến 96 dự án (chưa có kiến nghị nào được trả lời); Sở Kế hoạch Đầu tư có 38 kiến nghị liên quan 27 dự án (đã có 29 văn bản trả lời); Sở Xây dựng có 20 kiến nghị liên quan 20 dự án (đã có 17 văn bản trả lời); Sở Quy hoạch Kiến trúc có 21 kiến nghị liên quan 21 dự án (đã có 13 văn bản trả lời); Ban Quản lý khu Nam có 1 kiến nghị liên quan (1 dự án đã có văn bản trả lời)…

Theo Sở Xây dựng TP. HCM, đến nay HoREA đã có nhiều văn bản gửi sở này tổng hợp các kiến nghị của nhiều doanh nghiệp và nhiều nội dung không thuộc chức năng của Sở Xây dựng.

Do đó, Sở Xây dựng kiến nghị UBND TP. HCM giao trách nhiệm cho từng sở ngành giải quyết kiến nghị theo kết quả phân nhóm của Sở Xây dựng TP. HCM cho đến khi các kiến nghị, vướng mắc được tháo gỡ và không chuyển cho các sở ngành khác giải quyết vướng mắc.

Đối với các kiến nghị, vướng mắc của sở ngành nào thì đơn vị đó phải chủ động làm việc với chủ đầu tư để hướng dẫn hoàn tất hồ sơ và thủ tục theo quy định hoặc chủ trì cùng các sở ngành liên quan để giải quyết vướng mắc.

Trường hợp các sở ngành không phối hợp giải quyết thì có văn bản báo cáo UBND TP. HCM để chỉ đạo thực hiện. Đối với các dự án mới phát sinh vướng mắc nằm ngoài danh sách 148 dự án nói trên thì HoREA tổng hợp báo cáo để các cơ quan chức năng tiếp tục giải quyết theo thẩm quyền.

Trong một diễn biến liên quan, Văn phòng UBND TP. HCM cũng vừa có thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND TP. HCM Bùi Xuân Cường về tiến độ thực hiện tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tại các dự án của các chủ đầu tư trên địa bàn.

Theo đó, để đảm bảo việc giải quyết các vướng mắc nêu trên đạt hiệu quả thiết thực, phó chủ tịch UBND TP. HCM yêu cầu, trên cơ sở phân loại theo đề xuất của Sở Xây dựng, giao các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, có ý kiến phản hồi, thống nhất với Sở Xây dựng trước ngày 20/5, để Sở Xây dựng tổng hợp, hoàn chỉnh trình UBND TP. HCM trước ngày 30/5; lưu ý có ý kiến góp ý rõ về nội dung chỉ đạo, phân công các đơn vị chịu trách nhiệm chủ trì thụ lý, giải quyết đối với các nhóm hồ sơ có cùng vướng mắc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, có quy định thời gian cụ thể.

Sở Xây dựng được giao tổng hợp, chuẩn bị nội dung để UBND TP. HCM có buổi làm việc, tiếp xúc với HoREA, dự kiến vào tháng 6/2023, về các nhóm dự án có vướng mắc. 

Trần Lê

Theo VietnamFinance